Els meus compromisos

Juntament amb la resta de companys i companyes que formem part de l'equip de govern municipal, els compromisos polítics adquirits fins a finalitzar el nostre mandat es poden resumir en el següents punts:

 • Obrir la política a la ciutadania i promoure la participació.
 • Obrir la Casa de la Vila (actuacions mínimes indispensables per no duplicar despeses i previ informe tècnic).
 • Millorar i mantenir la neteja a Ribes i a les Roquetes.
 • Millora dels jardins - fonts públiques.
 • Resolució dels problemes de vialitat existents, nous aparcament i arranjament de voreres.
 • Creació d' un programa urgent de cohesió, inclusió i prevenció social amb un Consell social.
 • Obertura ràpida del Local i Teatre Roquetes (previ informe tècnic)
 • Millora de l'enllumenat públic.
 • Congelació de la tributació pel 2014, entenent que en algun impost pot significar una disminució.
 • Implementar la tarifació social en les bonificacions tributàries.
 • Rebaixar les aportacions a polítics municipals.
 • Reforç de les OAC i incorporació de noves tasques.
 • Reordenació, activació i millora dels mitjans de comunicació municipals
 • Resoldre el pla d'antenes telefonia mòbil.