Afectacions

 

Suspensió de tots els actes públics, anul·lació de les activitats i tancament dels equipaments:

 • Llars d’infants municipals, escoles i instituts
 • Centres cívics
 • Espai Jove
 • Centres oberts i espais familiars
 • Escola Municipal de Persones Adultes
 • Aulari Blanc (SEFED, cursos formatius...)
 • Casals de la gent gran
 • Biblioteques municipals
 • Pavellons i equipaments esportius (camps de futbol, pistes, tennis, pàdel, frontó, petanca...)
 • Parcs i jardins, incloses les àres d'esbarjo per a gossos.
 • Complex Esportiu Municipal Esplai Blau
 • La suspensió per part de les entitats d'educació en el lleure de les activitats de caus, esplais i altres activitats en l'àmbit del lleure que impliqui la coincidència d'infants i joves de centres educatius diferents.

 

Atenció a la ciutadania i ajuntament:

 • La limitació de la prestació dels serveis públics a aquells estrictament necessaris per garantir el correcte funcionament dels serveis bàsics o estratègics.
 • Priorització de l’atenció telefònica i tramitació telemàtica de tots els serveis.
 • Horari actual de les OAC (Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC): de 9 a 14 hores (de dilluns a divendres) i de 16 a 19 hores (de dilluns a dijous)
 • Anul·lats temporalment els serveis d’atenció presencial de l'Oficina d'Habitatge, Consum o Síndic de Greuges queden anul·lats (només per via telefònica i/o telemàtica).
 • Restricció de reunions i anul·lació de visites (només les urgents i necessàries i amb les mesures de seguretat i higiene establertes per les autoritats sanitàries).
 • Suspensió dels processos i convocatòries de selecció de personal que no siguin urgents.
 • Incrementació de les mesures preventives per evitar contagis i higienització continuada de totes les dependències municipals.
 • Reordenació de l’activitat de tots els departaments, amb sistemes de flexibilitat horària, reorganització de torns i modalitats de treball no presencial en casos degudament justificats i sempre que sigui possible.

 

Altres afectacions:

 • Suspensió de l’activitat dels mercats ambulants setmanals
 • En relació amb el procediment de preinscripció escolar s’establiran els mecanismes necessaris per facilitar el lliurament de la documentació per als casos en què no es pugui fer aquest tràmit telemàticament.
 • El Redós, Centre de Serveis per a la Gent Gran, està tancat a visites externes.
 • El Servei de Transport a Demanda (TAD) manté l'objectiu de reduir fins a 1/3 l'ocupació del transport públic.  
 • Les oficines de l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) han tancat i tota la tramitació s’ha de fer telemàticament. Nou calendari fiscal.
 • Les oficines d’Aigües de Sant Pere de Ribes – SOREA han tancat i mantenen l’atenció telefònica i telemàtica.
 • El Servei Local de Català – CNL ha cancel·lat totes les activitats presencials.
 • La Deixalleria Municipal està tancada i la deixalleria mòbil fora de servei.
 • El Horts Urbans municipals estan tancats i tenen un restricció d'accés controlada.
 • Tancament de l’hostaleria. Excepte servei a domicili.
 • Tancament d’establiments comercials, incloent grans superfícies i galeries, excepte els establiments dedicats exclusivament a la venda d’alimentació, neteja i higiene.
 • Zones industrials o perifèriques: obligatorietat del tancament de les grans naus comercials ubicades, en general, en zones industrials o perifèriques, i que no responen a venda de productes de consum habitual.
 • Tancaments i suspensions en l’àmbit d’oci:
  • Esportiu: gimnasos i altres instal·lacions esportives públiques i privades.
  • Cultural: teatres i cinemes i tots els espectacles públics
  • Festiu: sales de festa i de concerts, pubs i discoteques, karaokes, salons de joc (casinos, bingos i recreatius)
  • Parcs d'atraccions de qualsevol mena.
 • Transport públic: un terç de la seva capacitat i increment de desinfecció.
 • Caça i pesca
  • Prohibició de batudes de caça i caça col·lectiva (dos o més caçadors)
  • No s'autoritzarà cap concurs o competició de pesca continental o caça.
 • Serveis socials
  • Tancament dels centres i serveis de la xarxa socials pública (infantil, discapacitat, dependència i prelaborals)
  • Suspensió de les activitats en els centres ocupacionals, excepte els que requereixin continuïtat de l'atenció
  • Suspensió de les visites presencials de Serveis Tècnics de Punt de Trobada.
  • Els serveis socials públics i privats podran atendre les necessitats de les persones usuàries amb la diligencia que exigeix la naturalesa del servei.