Per tal de donar compliment al que disposa el  Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, que estableix en el seu article 6 la obligatorietat de publicar la informació relativa al Període Mig de Pagament (PMP) a proveïdors, en dies, es posen a disposició dels ciutadans les següents dades que s'actualitzaran de forma trimestral.

Entitat Ratio Operacions Pagades Ratio Operacions Pendents PMP
Sant Pere de Ribes 29,13 14,86 24,23
F. Privada Inform 29,79 2,94 25,38
PMP Global primer trimestre 24,26