Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Per tal de donar compliment al que disposa el  Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, que estableix en el seu article 6 la obligatorietat de publicar la informació relativa al Període Mig de Pagament (PMP) a proveïdors, en dies, es posen a disposició dels ciutadans les següents dades que s'actualitzaran de forma trimestral.