La informació i documentació que trobareu en aquesta categoria ve regulada per la normativa urbanística vigent.

La finalitat d'aquest espai es facilitar la consulta de totes les figures de planejament, gestió i projectes del nostre municipi.

Així mateix també disposeu d'un accés directe a la pàgina web del REGISTRE de PLANEJAMENT URBANÍSTIC de CATALUNYA, on trobareu els instruments de planejament del nostre terme municipal que estan vigents i que són d'aplicació.

Per altra banda, i amb el suport de la Diputació de Barcelona, posem a la vostra disposició l'accés directe al GEOPORTAL IDE de Sant Pere de Ribes.

 

Què és una IDE?

Una IDE (Infraestructura de Dades Espacials), és un sistema informàtic que té com a objectius principals:

  • Dotar al món local d'una informació cartogràfica i territorial actualitzada fiable i operativa per a les tasques d'anàlisi, planificació i gestió.
  • Donar suport i assessorament tècnic als municipis de la província en els àmbits de la cartografia i els Sistemes d'Informació Geogràfica (SIG) municipal.
  • Gestionar una xarxa territorial municipal provincial amb objectius SIG comuns, potenciant l'intercanvi d'experiències i l'aprofitament de recursos.
  • Gestionar la Infraestructura de Dades Espacials de la província de Barcelona (IDEBarcelona), que permet integrar i posar al servei de les persones la informació geogràfica de la província.

En el GEOPORTAL IDEBarcelona també hi trobareu el SITMUN (Sistema d'Informació Territorial Municipal), una altra eina de consulta que integra cartografia i bases de dades amb tecnologia de servidor de mapes via web. El SITMUN permet la visualització estructurada de cartografies temàtiques (com el cadastre, el planejament urbanístic municipal, infraestructures, xarxes de serveis, inventaris, ortofotos, etc.) gestionades de forma centralitzada per la Diputació de Barcelona tot posant aquesta informació a l'abast dels usuaris municipals (Extranet) i del ciutadà (Internet).