Pla d'Actuació Municipal (PAM)

 

 

El Pla d'Actuació Municipal (PAM) és el document de compromís de govern on queda reflectida la planificació estratègica del mandat, quins són els objectius que es persegueixen i les actuacions que es pretenen desenvolupar.

Durant la legislatura 2015-2019, en compliment del mandat dels veïns i veïnes a les eleccions municipals de 24 de maig de 2015, va tenir un alt percentatge d'execució o desenvolupament (gairebé un 95%).

El Pla d'Actuació Municipal 2019-2023 ha estat elaborat a partir de les propostes que els veïns i veïnes han aportat durant el procés de participació al llarg de la confecció del programa electoral amb el qual ens vam presentar a les eleccions municipals. També s’hi inclouen les anàlisis dels primers mesos de la legislatura sobre les necessitats i reptes del municipi. 

Quan ja teníem el document a punt, poc ens havíem d’imaginar que ens veuríem immersos en una situació tan complexa com l’actual emergència sanitària fruit de la Covid-19. Una crisi sanitària, en primer lloc, però també una crisi econòmica i social de dimensió mundial de la qual, encara ara, desconeixem l’abast real. Les primeres dades ens diuen que aquesta situació sobrevinguda ha capgirat la vida de moltes persones del nostre municipi, tant pel que fa a la salut com també a la seva situació laboral i econòmica.

Les conseqüències que està generant la pandèmia estan afectant, de forma excepcional, les estructures socials i la forma de relacionar-nos a la qual fins ara estàvem acostumats i acostumades. Alhora, ja estem notant els primers símptomes d’una nova crisi econòmica, just quan començàvem a sortir d’una altra crisi durant la qual el gruix de la població ha patit la pèrdua del lloc treball, de l’habitatge i també, en massa ocasions, l’esperança de poder tornar a remuntar. 

Els darrers anys, l’Ajuntament ha fet costat a les persones amb més necessitats posant en marxa programes i accions per reduir les desigualtats i impulsar noves oportunitats a la ciutadania en major risc d’exclusió. Ara ens trobem, de nou, davant d’una situació que, tot i tenir uns orígens diferents, generarà unes conseqüències semblants.

El tancament de comerços i equipaments, de la vida al carrer, de la convivència comunitària que tant s’ajusta a la nostra cultura, a la manera d’entendre la vida i a la nostra xarxa social, ens ha colpejat durament i cal que ens assegurem que les persones més vulnerables tinguin les necessitats cobertes. És per això que, conjuntament amb aquest Pla, hem elaborat una proposta –que també annexem en aquest document– per fer front i pal·liar els efectes d’aquesta situació i els que vindran en el futur immediat.

El Pla s’estructura en eixos estratègics, àmbits d’actuació, objectius marcats i accions a desenvolupar, que seran els compromisos d’aquest govern amb tota la població de
Sant Pere de Ribes.

Eixos estratègics

  • Per millorar els teus drets
  • Per millorar la teva feina i per promoure noves oportunitats
  • Un poble per viure i gaudir
  • El poble del futur

De l’anàlisi d’aquests quatres eixos han sorgit 25 àmbits de treball, 61 objectius i 259 accions, que, a més, al llarg de la legislatura 2019-2023 ens veuran complementades amb les respostes a les necessitats que vagin sorgint en l’actual situació d’incertesa.

 

 
Com a balanç de la legislatura 2019-2023, el govern municipal també ha editat un recull de les principals actuacions que s'han portat a terme en aquest mandat: