Campanyes publicitàries

Fomentar i dinamitzar la participació ciutadana, el contacte i la proximitat amb la ciutadania, la transparència en les decisions públiques i potenciar les eines necessàries per fer-ho possible, són alguns dels objectius que es persegueixen a través de processos participatius que requereixen, a la vegada, ser publicitats. Així mateix l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes també realitza diverses campanyes publicitàries institucionals més de caire divulgatiu i de conscienciació ciutadana (relacionades amb el civisme, la convivència, el medi ambient o de caire social). Els mitjans de comunicació emprats en aquests casos són els d’àmbit local i comarcal i els recursos gràfics que s’utilitzen són adaptats i tenen la seva translació a les xarxes socials.

El detall de la despesa en publicitat i propaganda és consultable per àmbits a la Relació d'Operacions per Partida als Documents relacionats a peu de pàgina.