Notícies

A més de les notícies, podeu consultar la selecció de vídeos relacionats amb la gestió muncipal i intervencions de membres del Consistori a Actualitat informativa de l'Ajuntament, així com altres notícies de Sant Pere de Ribes a canalblau.alacarta.cat.

 
Educació

07/08/2023 11:57

Els ajuts municipals a l’escolarització i menjador escolar de les llars d’infants municipals per al curs escolar 2023 - 2024 ja es poden sol·licitar a les Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes fins al 15 de setembre. La sol·licitud i tota la documentació requerida s’ha de presentar, en el termini establert, a través del seu tràmit especifíc a la Seu electrònica. En aquest cas, cal que el pare, la mare o el tutor o tutora legal que faci el tràmit tingui una eina d’identificació digital, com pot ser la T-CAT, el DNI electrònic, el sistema Cl@ve o l’IdCAT Mòbil. També es pot fer presencialment a les oficines de l’OAC, preferentment amb cita prèvia.

Aquestes beques, les bases i documentació de les quals es poden consultar a l'apartat d'Educació del web municipal, s’adrecen a les unitats familiars dels infants matriculats en alguna de les llars d’infants municipals.

S’atorgaran dos tipus d’ajuts: escolarització i menjador escolar. Els ajuts a l’escolarització es donaran d’acord amb els barems econòmics que estableixi l’Ordenança del Preu Públic del Servei de Llars d’Infants Municipal vigent. Per als infants nascuts l’any 2021 només serà subvencionable el mes de juliol de 2024 perquè l’escolarització de setembre de 2023 a juny de 2024 serà gratuïta per a aquests infants. S’aplicaran els mateixos percentatges de bonificació que els previstos per als ajuts d’escolarització de la resta d’infants. Pel que fa a l’ajut per a l’assistència al servei de menjador només s’aplicarà als infants que en facin un ús diari. Quedaran exclosos els que hi assisteixin de manera esporàdica i serà motiu de revocació de l’ajut.

Es preveu que en casos de risc social i objecte de seguiment des de Serveis Socials es faci una valoració i es pugui aplicar una subvenció addicional sobre la quota resultant de renda familiar. La quantia de l’ajut anirà d’acord amb el resultat de la valoració, podent arribar al 100% de les respectives quotes.