A més de les notícies, podeu consultar la selecció de vídeos relacionats amb la gestió muncipal i intervencions de membres del Consistori a Actualitat informativa de l'Ajuntament, així com altres notícies de Sant Pere de Ribes a canalblau.alacarta.cat.

 
Promoció econòmica

30/10/2020 15:02

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes obre la convocatòria d’ajuts destinada a establiments del sector de l’hostaleria, la restauració i l’estètica que s’hagin vist obligats a tancar com a conseqüència de les mesures restrictives decretades pel Departament de Salut per contenir la Covid-19 a Catalunya. Aquesta mesura de suport és compatible amb els ajuts aprovats per la Generalitat en el mateix sentit.

El paquet de subvencions, dotat amb 164.000€, complementa les anteriors línies d’ajuts. D’aquesta manera, s’eleva a més d’1 milió d’euros el volum de recursos destinats a les empreses locals de Sant Pere de Ribes.

Les subvencions, de 1.000€ per beneficiari, s’atorgaran per ordre de petició, atenent a les sol·licituds que compleixin els requisits exigits i fins a esgotar el pressupost disponible. S’ha descartat l’atorgament pels principis de concurrència competitiva i de publicitat atenent a la situació d’emergència sanitària i al fet que l’aplicació de la suspensió d’activitat ha estat automàtica, impossibilitant materialment fer tramitacions ordinàries.  

La convocatòria s’adreça a un col·lectiu de més de 150 activitats econòmiques de bars i restauració i al voltant de 10 centres d’estètica del municipi. Aquests negocis representen el 16,28% del teixit econòmic local. Queden excloses les empreses amb més de 50 treballadors, activitats que pertanyin a grans empreses, administracions públiques, organismes autònoms, empreses públiques i altres ens públics, així com les associacions, fundacions i entitats sense ànim de lucre.

Cal justificar una caiguda de la facturació del 75%

Els sol·licitants dels ajuts han de ser autònoms i petites empreses, amb activitat iniciada abans del 14 de març de 2020, que acreditin una reducció de la seva facturació d’almenys el 75%. El càlcul es farà comparant el volum de facturació amb el mateix període de l’any natural anterior o el temps que hagin estat oberts abans de la declaració del primer estat d’alarma. La sol·licitud s’ha de fer mitjançant instància general adreçada al Servei de Promoció Econòmica.

Les bases i els formularis per sol·licitar l’ajut es podran descarregar a l’apartat de Comerç del web municipal (https://www.santperederibes.cat/municipi/comercimercats) en el decurs dels dies vinents, quan es donarà a conèixer l’inici de presentació de sol·licituds.

D’altra banda, el Departament de Promoció Econòmica ha habilitat una línia d’atenció directa a empreses afectades per les restriccions decretades per frenar la propagació de la Covid-19, a través de la qual s’oferirà informació sobre tot tipus d’ajuts habilitats en resposta a la seva situació. Tots els titulars de comerços, autònoms i empresaris del municipi que ho necessitin, poden demanar suport i assessorament trucant al 607 27 61 15, de 9h a 12h, o bé enviar un correu electrònic a promocioeconomica@santperederibes.cat.