AJUTS ECONÒMICS AL COMERÇ, AUTÒNOMS I PETITES EMPRESES

 AVÍS 

PERÍODE DE PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES PELS AJUTS EMPRESA 2020, FINALITZAT

 SI NECESSITEU INFORMACIÓ D’ALTRES AJUTS I ASSESSORAMENT, POSEU-VOS EN CONTACTE AMB:

 DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA:

 

Amb l’objecte de pal·liar els efectes de la Covid-19 en l’activitat econòmica local i la manca de liquiditat de les empreses per fer front a la crisi existent, s’obre la convocatòria 2020 amb un pressupost global de 240.000€.

SUBVENCIONS DE 2.000 € destinades al comerç, autònoms i petita empresa (menys de 50 treballadors) amb l’activitat empresarial iniciada abans del 14 de març de 2020 i amb domicili a Sant Pere de Ribes que es puguin acollir a una de les següents línies (les persones beneficiàries només podran acollir-se a una línia d’ajuts):

LÍNIA 1

Comerç, autònoms i petites empreses amb o sense treballadors al seu càrrec que hagin hagut de tancar les seves activitats econòmiques en conseqüència del que disposa el RD 465/2020 de 17 de març que modifica i amplia l’article 10 del RD 463/2020, de 14 de març. 

LÍNIA 2

Comerç, autònoms i petites empreses que acreditin una reducció de la seva facturació d’almenys el 75% en algun dels mesos encabits dins de l’estat d’alarma. El càlcul es farà en funció de la mitjana de facturació del semestre natural anterior a la declaració de l’estat d’alarma.

Queden excloses de la subvenció, les institucions financeres o bancaries, activitats que pertanyen a grans empreses, així com les administracions públiques, els seus organismes autònoms, les empreses publiques i altres ens públics. Tampoc es podran presentar les associacions, fundacions i en general, les entitats sense ànim de lucre.

Per a més informació i atenció de consultes relacionades amb els Ajuts a Empresa 2020, consultar la web: www.santperederibes.cat/municipi/empresa o trucar al telèfon 607276115, de dilluns a divendres, en horari de 9 a 13 h.

 

Sant Pere de Ribes s'estructura en dos grans nuclis urbans, Ribes i les Roquetes, que concentren gairebé els 30.000 habitants que té el municipi. Tots dos assentaments poblacionals disten entre sí per uns sis quilòmetres, i disposa a més de diverses urbanitzacions repartides pel territori. Aquesta singularitat del municipi fa que hi hagi dos Centres Comercials Urbans (CCU), CCU Ribes i CCU les Roquetes, amb més de 500 activitats comercials i de serveis.

Des de l'Ajuntament es treballa amb les entitats de comerciants per donar suport a la dinamització i la consolidació del comerç urbà, tant a nivell de CCU com a nivell de municipi en el seu conjunt. El comerç urbà de Sant Pere de Ribes compta amb forts dinamitzadors com són els dos mercats setmanals (dimecres a les Roquetes i divendres a Ribes) i el mercat municipal La Sínia.

Finalment, l'oferta comercial urbana es complementa amb l'oferta comercial i d'oci ubicada a la Rambla Garraf-Parc d'Oci, amb establiments de més gran format que funcionen de pol d'atracció a nivell comarcal.