A més de les notícies, podeu consultar la selecció de vídeos relacionats amb la gestió muncipal i intervencions de membres del Consistori a Actualitat informativa de l'Ajuntament, així com altres notícies de Sant Pere de Ribes a canalblau.alacarta.cat.

 
Serveis socials

26/11/2020 13:54

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes ha obert fins al 4 de desembre el període de presentació de sol·licituds per a la convocatòria 2020 dels ajuts per a persones usuàries del transport adaptat. Les bases dels ajuts es poden consultar a https://www.santperederibes.cat/municipi/serveissocials. Els tràmits de sol·licitud i documentació s’han de fer a través de la Seu Electrònica municipal, o a les Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC) demanant Cita Prèvia o bé trucant al 93 896 73 00.

Els ajuts estan destinats a persones usuàries del centre de dia empadronades al municipi que utilitzin el Servei de Transport Adaptat per als seus desplaçaments. Per ser beneficiari d’aquests recursos, durant 2019 s’han d’haver tingut uns ingressos anuals nets que no superin en 1,5 l’Índex de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC).

La quantitat dels ajuts variarà en funció dels ingressos, la distància i el nombre de desplaçaments setmanals. Així, les persones que facin desplaçaments dins del nucli de residència durant un o dos dies a la setmana i tinguin uns ingressos superiors a l’IRSC i inferiors a l’1,5 l’IRSC rebran 20€ mensuals. Els ajuts màxims, de 70€ mensuals, seran per a les persones amb uns ingressos iguals o inferiors a l’IRSC que es desplacin fora del nucli de residència tres o més dies a la setmana.

La documentació que cal aportar

Per poder accedir a aquests ajuts, s’ha de presentar la Sol·licitud d’Ajut al Transport Adaptat 2020 i una justificació d’assistència del Servei de Centre de Dia. A més, s’ha d’aportar la Declaració de la Renda corresponent a 2019 o l’Autorització de la Via Oberta, que permet a l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes comprovar la situació de la persona sol·licitant a través de la seva base de dades. Les persones que no hagin presentat Declaració de la Renda hauran d’aportar una declaració jurada dels ingressos percebuts el 2019.

Durant el termini de sol·licituds s’accepta la presentació de declaracions jurades d’ingressos per part dels sol·licitants, donada la situació actual de crisi sanitària i les possibles dificultats per realitzar el tràmit i donat que la població beneficiària dels ajuts és considerada d’alt risc. De manera excepcional, es tindrà en compte la reducció significativa d’ingressos durant 2020, sempre que s’acrediti degudament.