A més de les notícies, podeu consultar la selecció de vídeos relacionats amb la gestió muncipal i intervencions de membres del Consistori a Actualitat informativa de l'Ajuntament, així com altres notícies de Sant Pere de Ribes a canalblau.alacarta.cat.

 
Promoció econòmica

05/08/2021 13:14

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes ha obert el termini per presentar les sol·licituds als ajuts 2021 al comerç local, les persones autònomes i les petites empreses. Tothom que hi estigui interessat, pot aportar la documentació fins el 17 de setembre o quan s’exhaureixin els 310.000€ en què s’ha pressupostat la convocatòria. Les bases de la convocatòria es poden consultar a la web municipal. Les instàncies s’han de presentar a través de la seu electrònica de l’Ajuntament. Les empreses que vulguin fer alguna consulta sobre els ajuts ho poden fer a través del telèfon 607 27 61 15 (de dilluns a divendres, de 9h a 14h) o bé a través de l’adreça electrònica promocioeconomica@santperederibes.cat, indicant dades de contacte i els dubtes que es necessita resoldre.

La convocatòria inclou 3 línies de subvencions diferenciades que tenen la finalitat de pal·liar els efectes de la crisi sanitària sobre l’economia local. El conjunt dels ajuts es destinaran, respectivament, a cobrir les despeses fixes o derivades de l’aplicació de mesures de control a les empreses (Línia Covid); fomentar i donar suport a l’emprenedoria per incentivar la creació de noves activitats econòmiques i llocs de treball (Línia Emprèn), i potenciar la inversió en millores i innovació en activitats econòmiques locals (Línia Empresa). Les 3 línies d’ajuts són excloents, de manera que una mateixa activitat econòmica només pot optar a una de les línies.

Aquestes són les condicions de les diferents línies d’ajut:

  1. LÍNIA COVID: Ajuts extraordinaris a activitats de menys de 400m2 i amb menys de 10 persones treballant-hi de Sant Pere de Ribes. Aquesta línia es destina a pal·liar els efectes de la crisi derivada de la Covid-19, en concret, per a activitats econòmiques que acreditin una reducció de la seva facturació d’un 75% o més, comparant el volum de facturació del període del 15 de novembre de 2020 al 15 de març de 2021 amb el mateix període de l’any natural anterior.
  2. LÍNIA EMPRÈN: Ajuts a activitats de nova creació amb menys de 400m2 i amb menys de 10 persones treballant-hi de Sant Pere de Ribes, amb inici d’activitat entre l’1 de juny de 2019 i el 31 de maig de 2021.
  3. LÍNIA EMPRESA: Ajuts per a la millora i innovació per a activitats donades d’alta abans de l’1 de juny de 2019, amb menys de 400m2 i menys de 10 persones treballant-hi de Sant Pere de Ribes.