A més de les notícies, podeu consultar la selecció de vídeos relacionats amb la gestió muncipal i intervencions de membres del Consistori a Actualitat informativa de l'Ajuntament, així com altres notícies de Sant Pere de Ribes a canalblau.alacarta.cat.

 
Educació

26/08/2021 11:47

Els ajuts municipals per a l’adquisició de llibres i material escolar corresponents al curs 2021-2022 es poden sol·licitar a les Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes del 6 de setembre a l’1 d’octubre. La seva finalitat és contribuir a que les persones més vulnerables puguin fer front a la cobertura de les necessitats més bàsiques, i concretament a la despesa en educació. La tramitació es pot fer a través de la seu electrònica o bé presencialment. En aquest segon cas, el tràmit s’ha de demanar amb cita prèvia a través del telèfon 93 896 73 00 o bé per correu electrònic (oacribes@santperederibes.cat o oaclesroquetes@santperederibes.cat), fins a la finalització de les restriccions motivades per la Covid-19. Les bases de la convocatòria es poden consultar a l'apartat de beques i ajuts d'Educació del web municipal. L’objectiu d’aquestes subvencions és ajudar les persones més vulnerables a fer front a la cobertura de les necessitats més bàsiques.

Finalitzat el període ordinari de presentació de sol·licituds, se n’obrirà un altre d’extraordinari adreçat a l’alumnat que s’hagi incorporat als centres educatius per matrícula viva, a qui estigui en seguiment per part de Serveis Socials i a qui no s’hagi pogut acollir a la convocatòria ordinària per motius degudament justificats i valorats pels serveis tècnics d’Educació o de Serveis Socials. Per iniciar un expedient fora de termini, serà imprescindible un certificat del centre indicant la data de matrícula fora del període ordinari, com a màxim dins del mes posterior. En cas de seguiment per part de Serveis Socials, serà necessari l’informe de seguiment del personal tècnic.

Els ajuts per a l’adquisició de llibres i material escolar s’adrecen a les unitats familiars d’infants i joves empadronats al municipi i que cursin formació reglada en centres educatius públics d’infantil, primària i secundària, batxillerat i formació professional (cicles de grau mig i superior).

 

La cobertura dels costos

Les famílies amb risc social i objecte de seguiment per part dels Serveis Socials podran demanar ajuts pel 100% del cost dels llibres o del material escolar, presentant l’informe corresponent.

També hi ha ajuts pel 75% dels costos en funció del nivell de renda. En aquest cas, s’atorgarà un únic ajut per infant i per curs per a l’adquisició de llibres i material escolar i quota d’AMPA, sempre que aquesta sigui obligatòria en el centre, per participar en el projecte de socialització de llibres. Les subvencions es concediran sempre que el llindar de renda de la unitat familiar no sobrepassi els 18.000€ o els 22.000€ anuals, en el cas de famílies nombroses.