AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR ESCOLAR

Es podrà acollir als ajuts de menjador escolar l'alumnat d'educació infantil (2n cicle), primària, secundària obligatòria, sempre i quan s'ofereixi el servei de menjador en el seu centre, matriculats en centres educatius de la comarca del Garraf sostinguts amb fons públics amb necessitats socioeconòmiques i/o geogràfiques.

Aquest tipus de subvenció està gestionada pel Consell Comarcal del Garraf, que aprova cada curs escolar una convocatòria  per a la concessió d'ajuts  individuals de menjador per necessitats socioeconòmiques i/o geogràfiques.

Igualment en el Consell Comarcal es centralitzen les prestacions relacionades amb el transport escolar col·lectiu, el transport adaptat, així com d'altres recursos o programes.

Consell comarcal del Garraf - Ensenyament

 

AJUTS PER A LA MATRÍCULA D’ESTUDIS UNIVERSITARIS I DESPESES DE TRANSPORT PER A ESTUDIANTS D’EDUCACIÓ POSTOBLIGATÒRIA

Adreçats a joves estudiants nascuts entre els anys 1990 i 2003, ambdós inclosos, que puguin acreditar estar cursant batxillerat, cicles formatius de grau mig, cicles formatius de grau superior, i estudis universitaris (exclosos postgraus, màsters i doctorats).

 

AJUTS PER GARANTIR LES NECESSITATS DE MONITORS DE SUPORT PER A INFANTS AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS ALS CASALS D’ESTIU

L’objecte de les bases és regular les subvencions destinades a facilitar la participació d’infants i adolescents amb diversitat funcional igual o superior al 33% que tinguin entre els 3 anys i els 18 anys (ambdós inclosos) en les activitats dels casals d’estiu. Es tracta de subvencionar una part del cost del monitoratge de suport que és necessari per a la inclusió en les activitats dels casals d’aquests infants i adolescents.