AJUTS LLARS D’INFANTS MUNICIPALS 2021/2022

Aquests ajuts s’adrecen a les unitats familiars de les nenes i nens matriculats en alguna de les llars d’infants municipals. S’atorgaran dos tipus d’ajuts: escolarització i menjador escolar. Els ajuts a l’escolarització s’atorgaran d’acord amb els barems econòmics que estableixi l’Ordenança del Preu Públic del Servei de Llars d’Infants Municipal vigent en la data de la sol·licitud, o en el seu defecte els que s’aprovin amb la corresponent convocatòria. En relació als ajuts de menjador, s’aplicaran els mateixos percentatges de bonificació que els previstos per als ajuts d’escolarització. L’ajut per a l’assistència al servei de menjador només s’aplicarà als infants que en facin un ús diari quedant exclosos els que hi assisteixin de manera esporàdica.

Es preveu que en casos de risc social i objecte de seguiment des de Serveis Socials, es faci una valoració i es pugui aplicar una subvenció addicional sobre la quota resultant de renda familiar. La quantia de l’ajut anirà d’acord amb el resultat de la valoració, podent arribar al 100% de les respectives quotes.

Presentació d’instàncies: Període ordinari obert del 10 al 21 de maig de 2021 (ambdós inclosos).

Documents relacionats:

Formulari sol·licitud ajuts llars curs 2021-2022

Bases ajuts escolarització i menjadors llars infants municipals

Convocatòria ajudes escolarització i menjadors llars d’infants municipals curs escolar 2021-2022

 

AJUTS LLARS D’INFANTS MUNICIPALS 2020/2021

Aquests ajuts s’adrecen a les unitats familiars de les nenes i nens matriculats en alguna de les llars d’infants municipals. S’atorgaran dos tipus d’ajuts: escolarització i menjador escolar. Els ajuts a l’escolarització s’atorgaran d’acord amb els barems econòmics que estableixi l’Ordenança del Preu Públic del Servei de Llars d’Infants Municipal vigent en la data de la sol·licitud, o en el seu defecte els que s’aprovin amb la corresponent convocatòria. En relació als ajuts de menjador, s’aplicaran els mateixos percentatges de bonificació que els previstos per als ajuts d’escolarització. L’ajut per a l’assistència al servei de menjador només s’aplicarà als infants que en facin un ús diari quedant exclosos els que hi assisteixin de manera esporàdica.

Es preveu que, en casos de risc social i objecte de seguiment des de Serveis Socials, es faci una valoració i es pugui aplicar una subvenció addicional sobre la quota resultant de renda familiar. La quantia de l’ajut anirà d’acord amb el resultat de la valoració, podent arribar al 100% de les respectives quotes.

Presentació instàncies període extraordinari: Obert fins al 31 de juliol de 2021.

Documents relacionats:

Formulari sol·licitud llars d’infants Edu_001

Bases ajuts escolarització i menjadors llars infants municipals

Convocatòria ajudes escolarització i menjadors llars d’infants municipals curs escolar 2020-2021

 

BEQUES ESCOLA BEL AIR CURS 2020/2021

Les beques Bel Air són dues beques d’ensenyament que financen l’escolarització de com a màxim quatre alumnes del Lycée Bel Air, sense cost econòmic per a les seves famílies. Les persones beneficiàries han d’estar empadronades a Sant Pere de Ribes de manera continuada durant els 3 anys anteriors a la data de la sol·licitud, han d’estar matriculades a Lycée Bel Air, no poden beneficiar-se de les beques que atorga el Ministeri d’Educació Nacional Francès ni cap altre organisme públic pel mateix concepte, i no poden beneficiar-se d’acords de pagament de l’escolaritat de les empreses on treballen els progenitors.

Presentació instàncies: Període obert del 30 d’abril al 20 de maig de 2021

Documents relacionats:

Bases beques escola Bel Air

Sol·licitud beques escola Bel Air

Convocatòria beques Bel Air curs 2020-2021

 

PREMIS ALS ESTUDIANTS D’ESTUDIS POST-OBLIGATORIS PELS CURSOS ESCOLARS 2020-2021, 2021-2022 I 2022-2023

Premis nascuts amb la voluntat de fomentar entre els nostres joves l'esperit crític i d’anàlisi del món en el que viuen. Premis als treballs dels estudiants de cicles i batxillerats del municipi i a les millors notes de l’alumnat de PFI.

Bases reguladores atorgament premis

Anunci publicat BOPB

 

 

AJUTS PER A LA MATRÍCULA UNIVERSITÀRIA I TRANSPORT PER A ESTUDIS POSTOBLIGATORIS

 

Aquests ajuts s’adrecen a estudiants que viuen al municipi des de fa més de tres anys i que al curs 2020-21 hagin cursat  estudis postobligatoris en centres sufragats amb fons públics, nascuts entre els anys 1992 i 2003 inclosos. S’atorgaran dos tipus d’ajuts: matrícula universitària i transport per a cicles, batxillerat i universitat.

 

Cal que la persona sol·licitant no hagi estat becada per cap altre organisme pel mateix concepte.

 

Termini de la sol·licitud:

Del 8 al 28 de Juliol (15 dies hàbils).

 

Documentació a aportar:

 

Formulari de sol·licitud curs 2020-2021

 

Declaració responsable autorització

Anunci publicat BOPB

Bases ajuts per a la matrícula universitària i transport per a estudis postobligatoris