A més de les notícies, podeu consultar la selecció de vídeos relacionats amb la gestió muncipal i intervencions de membres del Consistori a Actualitat informativa de l'Ajuntament, així com altres notícies de Sant Pere de Ribes a canalblau.alacarta.cat.

 
Habitatge

13/09/2021 15:28

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes ha obert, fins al 5 de novembre vinent, el termini de presentació de sol·licituds per a la convocatòria d’ajuts al lloguer 2021. Les ajudes concedides, en règim de concurrència competitiva, seran per a l’entrada d’habitatge de lloguer i per al pagament del lloguer, amb la finalitat de facilitar l’accés i la permanència a l’habitatge assequible i evitar la pèrdua d’habitatge habitual i l’exclusió residencial. Les bases i els models de les sol·licituds es poden trobar a la web municipal.  

Els ajuts a l’entrada d’habitatge de lloguer seran per als contractes de lloguer d’habitatges del 2021, com a habitatge habitual, que no superin la renda de 700€ mensuals de l’any de la convocatòria. A més, es concediran ajudes al pagament del lloguer de mensualitats per a contractes vigents que no superin els 700€ mensuals, des del mes de gener al mes de novembre de 2021, tots dos inclosos.

El pressupost màxim que es destinarà a la concessió d’aquestes subvencions serà de 200.000€, una partida que es contempla ampliar, si s’escau. Els ajuts a l’entrada seran l’equivalent a dues mensualitats de lloguer a pagar, per tal de facilitar la signatura del nou contracte de lloguer, amb un màxim de 1.400€. Per la seva banda, l’ajut mensual serà per a un import equivalent al 30% de l’import del lloguer, sempre amb un màxim de 210€ mensuals.