Notícies

A més de les notícies, podeu consultar la selecció de vídeos relacionats amb la gestió muncipal i intervencions de membres del Consistori a Actualitat informativa de l'Ajuntament, així com altres notícies de Sant Pere de Ribes a canalblau.alacarta.cat.

 
Medi Ambient

08/01/2024 09:00

La deixalleria municipal de Sant Pere de Ribes compta amb un nou contenidor específic per recollir les agulles, xeringues i objectes punxants domèstics, és a dir, aquell material generat a les llars com a conseqüència de tractaments domiciliaris puntuals o de llarga durada (per exemple, persones diabètiques). L’ajuntament va realitzar aquesta demanda a la Mancomunitat Penedès-Garraf, organisme gestor dels residus, tenint en compte les peticions d’algunes persones veïnes del municipi.

Així, els residus concrets que es recullen són xeringues, agulles, llancetes i punxants originats en qualsevol tractament domiciliari. Atès el risc que comporten per a la salut requereixen d’una recollida diferenciada per garantir una bona gestió dels mateixos.

Des de l’Agència de Residus de Catalunya es recomana que els particulars que hagin de dipositar aquest objectes punxants, a ser possible encapsulats, els posin en un recipient suficientment rígid i estanc (de plàstic, com ampolles d’aigua, detergents...) per poder fer l’acopi al domicili. Un cop ple, el ciutadà o ciutadana el portarà a la deixalleria i el dipositarà dins del contenidor específic homologat per a la recollida de residus sanitaris que l’indicarà el personal.

La deixalleria municipal

A la deixalleria municipal, ubicada al carrer Boters s/n, del polígon industrial Vilanoveta, es poden portar els següents residus: runes, restes vegetals, voluminosos, envasos lleugers, fustes, tèxtil, piles, bateries, fluorescents, pneumàtics, frigorífics, vidre, paper, cartró, ferralla, pintures, vernissos, medicaments, productes electrònics, olis vegetals i olis minerals.

L’horari de la deixalleria és de dilluns a divendres de 9h a 13h i de 15.30h a 18h, dissabte de 9h a 14h i de 15.30h a 18h i diumenge de 9h a 13h.