Deixalleria municipal

C/ Boters, s/n.

(Polígon industrial Vilanoveta)

08812 Les Roquetes – Sant Pere de Ribes

Tel. 93 893 51 11

 

Es poden portar els següents residus: runes, restes vegetals, voluminosos, envasos lleugers, fustes, tèxtil, piles, bateries, fluorescents, pneumàtics, frigorífics, vidre, paper, cartró, ferralla, pintures, vernissos, medicaments, productes electrònics, olis vegetals, olis minerals.

Condicions d'ús de la instal·lació

Cal tenir targeta d'usuari (que es sol·licita a través de les OAC).

Hi ha limitacions de volums i d'alguns materials.

Incentius fiscals

L'ajuntament aplica el 20% de descompte al rebut de les escombraries a les persones usuàries que utilitzen la deixalleria un mínim de 12 vegades/any.

Horaris

 Hivern 

 De l´1 de novembre al 30 d´abril

 De dilluns a divendres, de 9 a 13 h i de 15:30 a 18 h.

 Dissabtes, de 9 a 14 h i de 15:30 a 18 h.

 Diumenges, de 9 a 13 h.

 * Romadrà tancada els dies festius.

NOTA: els dies 24 i 31 de desembre l’horari de la deixalleria serà intensiu de 9 a 13h. 

 Estiu              

 De l´1 de maig al 31 d´octubre

 De dilluns a divendres, de 9 a 13 h i de 15 a 19 h.

 Dissabtes, de 9 a 14 h i de 15 a 19 h.

 Diumenges, de 9 a 13 h.

 * Romadrà tancada els dies festius.

 

Deixalleria mòbil

La deixalleria mòbil està equipada amb un servei de recollida de residus domèstics que s'emplaçarà a diferents espais del municipi per atendre als veïns i veïnes i així, per a petites quantitats de residus, no caldrà que es desplacin a la Deixalleria municipal (ubicada al c. Boters, s/n, del polígon industrial Vilanoveta). Es tracta, doncs, d’un servei complementari al principal pensat per apropar la recollida selectiva de residus (sobretot per als quals no hi ha un sistema de recollida domiciliària) a les urbanitzacions i a la ciutadania en general.

 

Calendari de la deixalleria mòbil 2020