Notícies

A més de les notícies, podeu consultar la selecció de vídeos relacionats amb la gestió muncipal i intervencions de membres del Consistori a Actualitat informativa de l'Ajuntament, així com altres notícies de Sant Pere de Ribes a canalblau.alacarta.cat.

 
Ajuntament

13/06/2024 10:16

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes ha obert el termini per sol·licitar subvencions per a projectes de millora de locals d’entitats culturals. Han de ser equipaments destinats a usos socials i culturals i que ofereixin activitats obertes a tota la població del municipi. El termini de presentació de les sol·licituds és del 12 al 26 de juny (ambdós inclosos). Les obres de millora objectes de la present línia d’ajuts s’hauran d’executar durant el 2024 i 2025.

Aquesta línia de subvencions està destinada a donar suport a la realització d’inversions en locals de propietat, o dels quals en disposin dret d’ús formalitzat, d’entitats del municipi. Aquests ajuts es plantegen per consolidar la tasca i les seus socials d’entitats i associacions culturals que tinguin una trajectòria continuada realitzant activitats sense afany de lucre dins del seu àmbit.

Concretament seran subvencionables les següents despeses:

  • Obres de rehabilitació, adequació o millora.
  • Adquisició i instal·lació de sistemes de seguretat, evacuació, il·luminació o climatització.
  • Despeses de redacció de projectes o altres honoraris de professionals tècnics.
  • Aquells altres que dins el concepte de béns mobles siguin justificats per a la finalitat de l’equipament.

Podran sol·licitar les subvencions les entitats culturals inscrites o en espera de ser admeses al Registre Municipal d’Entitats de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, i les entitats que tinguin un mínim de cinc anys de trajectòria realitzant activitats sense afany de lucre.

Les subvencions atorgades per a una fase concreta dels treballs a realitzar no exclouran la possibilitat de rebre més aportacions econòmiques en posteriors exercicis per a les següents fases d’obres de millora d’un mateix projecte que puguin haver quedat pendents. Així mateix, hi poden optar projectes de millora que van rebre subvenció en convocatòries anteriors, per a fases i/o partides no subvencionades en aquell cas.

L’ajuntament podrà subvencionar el 100% del cost de les inversions presentades a aquesta convocatòria i que finalment rebin subvenció i es reserva la possibilitat de finançar parcialment la petició que es presenti. L’atorgament d’aquesta subvenció serà compatible amb altres ingressos i subvencions d’altres institucions i/o empreses sempre que els ingressos totals obtinguts no superin el cost de la inversió subvencionada. No es podrà rebre subvencions de diferents serveis de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes amb la mateixa finalitat.

La dotació pressupostària màxima de la convocatòria és de 25.000 euros, distribuïts en les línies següents:

Línia 1. Inversions orientades a obtenir llicència d’activitat. Import: 20.000 euros.

Línia 2. Altres inversions a equipaments culturals. Import: 5.000 euros.

En el cas que es produïssin romanents en les dotacions d’alguna de les dues línies, l’import corresponent es podrà aplicar a la dotació de l’altra línia en funció de les sol·licituds admeses.

Per a més informació i sobre com realitzar la sol·licitud a aquestes subvencions, podeu consultar la pàgina web municipal.