Cita prèvia

Per garantir en tot moment les mesures de seguretat i higiene en l’atenció a la ciutadania derivades de l’emergència sanitària COVID 19, es reorganitza l'atenció presencial a les Oficines d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament.

Concerteu cita prèvia per ser atesos presencialment a les Oficines d'Atenció Ciutadana. Les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica i les persones que exerceixin activitat professional que requereixi estar col·legiat de manera obligatòria, tenen l'obligació de relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques i poden d'adreçar-se a  https://seuelectronica.santperederibes.cat/seuelectronica

Per sol·licitar una cita prèvia empleneu les dades requerides i seleccioneu del calendari el dia i hora corresponent a la vostra cita. Si heu de fer més d’un tràmit, us demanem que agafeu una cita per a cada tràmit.

Aquestes cites són únicament per a l'Oficina d'Atenció Ciutadana i el Servei d’Habitatge del Consell Comarcal si voleu visites a altres Serveis podeu demanar cita prèvia  (enviant correu amb nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon i de quin tema voleu parlar) directament a: