Ajuts Empreses Covid-19

SUBVENCIONS PER ALS ESTABLIMENTS DE RESTAURACIÓ, ESTÈTICA, EQUIPAMENTS ESPORTIUS PRIVATS I ACADÈMIES I CENTRES DE FORMACIÓ NO REGLADA AFECTATS PER LES RESTRICCIONS

 

5 de novembre de 2020.- S’obre la convocatòria d’ajuts destinada a establiments dels sectors hostaleria-restauració, estètica-bellesa, equipaments esportius privats i acadèmies i centres de formació no reglada que s’hagin vist obligats a tancar com a conseqüència de les mesures restrictives decretades pel Departament de Salut per contenir la Covid-19 a Catalunya. Aquesta mesura de suport és compatible amb els ajuts aprovats per la Generalitat en el mateix sentit.

SUBVENCIONS DE 1.000 € destinades al comerç, autònoms i petita empresa (menys de 50 treballadors específics per al sector hostaleria – restauració,  estètica, esportives i centres de formació no reglada, que s’han vist afectats per l’aplicació de la suspensió de l’activitat com a conseqüència de la situació d’emergència

Queden excloses de la subvenció, les activitats que pertanyen a grans empreses, administracions públiques, organismes autònoms, empreses publiques i altres ens públics. Tampoc es podran presentar les associacions, fundacions i en general, les entitats sense ànim de lucre.

Per a més informació i atenció de consultes relacionades amb aquests ajuts, trucar al telèfon 607276115, de dilluns a divendres, en horari de 9 a 12 h.

 

 

DOCUMENTACIÓ I PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

1. Full explicatiu dels ajuts

2. Formulari de sol·licitud (Promeco_2_20)

3. Declaració responsable general (Decres_01)

4. Declaració responsable hisenda i seguretat social (Decres_02)

5. Anunci publicat BOPB

6. Certificat acord JGL 03/11/2020

 

 

PASSOS A SEGUIR PER A LA SEVA TRAMITACIÓ:

  1. Descarrageu-vos i empleneu tota la documentació.
  2. Presenteu-la (excepte el full explicatiu) mitjançant instància general a través de la Seu electrònica.

 

 

AJUTS EMPRESA 2020

Amb l’objecte de pal·liar els efectes de la Covid-19 en l’activitat econòmica local i la manca de liquiditat de les empreses per fer front a la crisi existent, l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes va obrir una primera convocatòria, ja finalitzada, amb un pressupost inicial de 240.000€.

Per més informació i atenció de consultes relacionades amb aquests ajuts podeu trucar al telèfon 607276115, de dilluns a divendres de 9 a 13 h, o enviar un correu electrònic a promocioeconomica@santperederibes.cat.

 

CONDICIONS I CARACTERÍSTIQUES:

  • Import de ls subvenció: 2.000 € 

Destiandes al comerç, autònoms i petites empreses (de menys de 50 treballadors) amb l’activitat empresarial iniciada abans del 14 de març de 2020 i amb domicili a Sant Pere de Ribes que es puguin acollir a una de les següents línies (les persones beneficiàries només podran acollir-se a una línia d’ajuts):

 

  • LÍNIA 1

Comerç, autònoms i petites empreses amb o sense treballadors al seu càrrec que hagin hagut de tancar les seves activitats econòmiques en conseqüència del que disposa el RD 465/2020 de 17 de març que modifica i amplia l’article 10 del RD 463/2020, de 14 de març. 

 

  • LÍNIA 2

Comerç, autònoms i petites empreses que acreditin una reducció de la seva facturació d’almenys el 75% en algun dels mesos encabits dins de l’estat d’alarma. El càlcul es farà en funció de la mitjana de facturació del semestre natural anterior a la declaració de l’estat d’alarma.

 

Queden excloses de la subvenció, les institucions financeres o bancaries, activitats que pertanyen a grans empreses, així com les administracions públiques, els seus organismes autònoms, les empreses publiques i altres ens públics. Tampoc es podran presentar les associacions, fundacions i en general, les entitats sense ànim de lucre.

 

DOCUMENTACIÓ I PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

1. FULL EXPLICATIU DELS AJUTS 2020

2. DOCUMENT DE SOL·LICITUD AJUTS 2020 (PROMECO_20)

3. DECLARACIÓ RESPONSABLE GENERAL (DECRES_01)

4. DECLARACIÓ RESPONSABLE HISENDA I SEGURETAT SOCIAL (DECRES_02)

5. DOCUMENTACIÓ DE JUSTIFICACIÓ AJUTS 2020 (PROMECO_JUST_20)

 

SI NECESSITEU INFORMACIÓ D’ALTRES AJUTS I ASSESSORAMENT, POSEU-VOS EN CONTACTE AMB: