Mesures

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes ha adoptat un seguit de primeres mesures extraordinàries socials i econòmiques per fer front a l’impacte de la crisi de la Covid-19.

 

 

DE SUPORT A LES FAMÍLIES

 

 • Pla individualitzat (taxes i impostos): qualsevol persona que així ho sol·liciti, per poder realitzar ajornaments i/o fraccionaments dels tributs municipals, sense recàrrecs.
 • Beques dels menjadors municipals. Garantides.
 • Beques menjador: distribució de targetes moneder a les famílies afectades, directament a domicili.
 • Llars d’infants. No es cobrarà la quota mentre estiguin tancades.
 • Adquisició de material informàtic (tauletes, targetes de dades, wifi...) perquè infants de famílies vulnerables que no tenen equipament informàtic puguin seguir el seu curs.
 • Serveis socials. S’amplia la partida en 290.000 euros més per ajudar les famílies més vulnerables. En total es destinaran 1.721.150 euros enguany.
 • Dinars a domicili. Servei per a persones grans.
 • Banc d’aliments. Reforç, augment de l’estoc i servei a domicili.
 • Lloguers de propietat municipal. Moratòria en el pagament fins que acabi l’estat d’alarma i posterior pagament en 12 mesos.
 • Ajuts al lloguer. S’ampliarà en 150.000 euros més per pal·liar les dificultats per pagar el lloguer. En total es destinaran a aquests ajuts 200.000 euros.
 • Rebuts de l’aigua. Fons social de 20.000 euros, reducció del 50% del cost del cànon i del 100% per les tarifes socials.
 • Atenció directa a col·lectius vulnerables: es prioritza la gent gran, depenent, infants o dones maltractades.

 

 

DE SUPORT A L’ACTIVITAT ECONÒMICA*

*Des del dia de suspensió de l’activitat econòmica i mentre duri la situació d’emergència.

 

 • Llicències de terrasses. No s’hauran de pagar durant aquest temps.
 • Taxa dels mercats ambulants setmanals. No es cobrarà als paradistes.
 • Quota de les parades del mercat municipal. Moratòria de la quota i flexibilització en el seu pagament.
 • Taxa de recollida de la brossa comercial. No l’hauran de pagar els establiments que tinguin l’activitat tancada per imperatiu legal.
 • Proveïdors de l’Ajuntament. Es prioritzarà el pagament de les factures d’autònoms i petits i mitjans comerços.
 • Ajuts al comerç local i a l’emprenedoria. Es doblen. S’incrementen en 120.000 euros, el que representaran en total 240.000 euros.
 • Rebuts de l’aigua. Congelació del pagament per a autònoms i PIME (finançament a 6 mesos) i reducció del 50% de la tarifa del cànon.
 • Ajuts a l’activitat comercial, empresarial i a l’emprenedoria: 2.000 euros en concessió directa per a petites empreses i autònoms (aquelles que hagin hagut de tancar i demostrin unes pèrdues en la seva facturació superiors al 75%).
 • Equipaments esportius: s’ha dotat econòmicament amb 50.000 euros per tal de poder cobrir els possibles inconvenients causats a les concessionàries dels equipaments per la manca de prestació de serveis.

 

 

TAXES I IMPOSTOS

 

 • Pla individualitzat per ajornament o fraccionament dels tributs municipals, sense recàrrecs.
 • Es modifica el calendari fiscal per ajornar la data de pagament dels impostos i les taxes.

 

 

ALTRES MESURES DE CAIRE GENERAL

 

 • Calendari fiscal: es modifica per ajornar la data de pagaments dels impostos i taxes.
 • Lloguer d’espais de propietat municipal (locals, places d’aparcament i habitatges): possibilitat prèvia sol·licitud de moratòria i/o fraccionament en el pagament fins a 12 mesos.
 • Atenció ciutadana i serveis bàsics: estan garantits a través del desplegament realitzat per part dels serveis de l’Ajuntament (de forma telemàtica i telefònica), per tal de poder donar la cobertura necessària als veïns i a les veïnes del poble.
 • Nous serveis telefònics: activació del serveis d’ajuda i voluntariat, atenció comunitària, servei d’informació i atenció a les dones, consultes de pediatria i acompanyament en situacions de dol i suport psicològic.
 • Via pública: actuacions de desinfecció d’espais públics, de carrers i places, d’edificis municipals, etc... tant als nuclis de població com a les urbanitzacions (s’ha augmentat la dotació econòmica en 525.000 euros).
 • Voluntariat: suport a iniciatives i xarxes ciutadanes de voluntariat.
 • Promoció de l’esport: s’ha dotat amb 20.000 euros per portar a terme la promoció d’activitat física i esportiva.
 • Equipament informàtic municipal: 30.000 euros per a l’adquisició de material i equips informàtics per tal de donar cobertura al teletreball de l’Ajuntament.
 • Suport al personal sanitari, en general: amb aportació de material divers (mascaretes, bates, protectors, guants, bombones d’oxigen...), tant als centres hospitalaris com a les residències de la gent gran i, així mateix, la gestió d’habitacions d’hotel al municipi per tal que estiguin a disposició del personal sanitari que així ho necessiti.