Pagament a proveïdors

Per tal de donar compliment al que disposa el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, que estableix en el seu article 6 la obligatorietat de publicar la informació relativa al Període Mig de Pagament (PMP) a proveïdors, en dies, es posen a disposició de la ciutadania les dades actualitzades trimestral de cada any o exercici.

El període mig de pagament a proveïdors és actualment d'uns 22 dies, aproximadament.

 

Llistat de proveïdors

En aquest apartat també podeu consultar el llistat de proveïdors de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes i les quanties totals que han percebut a l'any en els últims exercicis, a través dels següents enllaços: