2020

Per tal de donar compliment al que disposa el  Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, que estableix en el seu article 6 la obligatorietat de publicar la informació relativa al Període Mig de Pagament (PMP) a proveïdors, en dies, es posen a disposició dels ciutadans les següents dades que s'actualitzaran de forma trimestral.

 
PRIMER TRIMESTRE 2020        
           
Entitat Ratio Import Ratio Import PMP (dies)
Operacions Pagaments Operacions Pagaments
Pagades Realitzats Pendents Pendents
(dies) (euros) (dies) (euros)
Sant Pere de Ribes 29,13 4.047.773,94 14,86 2.115.441,73 24,23
F. Privada Inform 29,79   155.116,24  2,94     30.479,71 25,38
PMP Global   4.202.890,18   2.145.921,44 24,26

 

SEGON TRIMESTRE 2020        
           
Entitat Ratio Import Ratio Import PMP (dies)
Operacions Pagaments Operacions Pagaments
Pagades Realitzats Pendents Pendents
(dies) (euros) (dies) (euros)
Sant Pere de Ribes 25,44 3.356.869,06 21,59 1.778.370,15 24,11
F. Privada Inform 30,37 88.698,59  2,04     37.227,09 21,99
PMP Global   3.445.567,65   1.815.597,24 24,06

 

TERCER TRIMESTRE 2020        
           
Entitat Ratio Import Ratio Import PMP (dies)
Operacions Pagaments Operacions Pagaments
Pagades Realitzats Pendents Pendents
(dies) (euros) (dies) (euros)
Sant Pere de Ribes 25,33 4.134.537,46 24,86 2.223.576,33 25,17
F. Privada Inform 38,66 91.287,47  3,58     19.129,84 32,58
PMP Global   4.225.824,93   2.242.706,17 25,30

 

QUART TRIMESTRE 2020        
           
Entitat Ratio Import Ratio Import PMP (dies)
Operacions Pagaments Operacions Pagaments
Pagades Realitzats Pendents Pendents
(dies) (euros) (dies) (euros)
Sant Pere de Ribes 30,13 6.352.709,27 13,80 3.094.062,19 24,78
F. Privada Inform 26,5 71.214,05  11,20     26.933,78 22,30
PMP Global   6.423.923,32   3.120.995,97

24,75