Estat execució 2015

Informació sobre l'execució del pressupost 2015.

L'actualització de la documentació sobre l'estat d'execució, tant dels ingressos com de les despeses, té una periodicitat trimestral.

 

Documents relacionats

Estat execució pressupost 2015 despeses_per capítols_1trimestre

Estat execució pressupost 2015 despeses_per orgànics_1trimestre

Estat execució pressupost 2015 tancat despeses_per capítols_1trimestre

Estat execució pressupost 2015 ingressos_per capítols_1trimestre

Estat execució pressupost 2015 ingressos_per econòmics_1trimestre

Estat execució pressupost 2015 tancat ingressos_per capítols_1trimestre

Estat execució pressupost 2015 despeses_per capítols_2trimestre

Estat execució pressupost 2015 despeses_per orgànics_2trimestre

Estat execució pressupost 2015 tancat despeses_per capítols_2trimestre

Estat execució pressupost 2015 ingressos_per capítols_2trimestre

Estat execució pressupost 2015 ingressos_per econòmics_2trimestre

Estat execució pressupost 2015 tancat ingressos_per capítols_2trimestre

Estat execució pressupost 2015 despeses_per capítol_3trimestre

Estat execució pressupost 2015 despeses_per orgànics_3trimestre

Estat execució pressupost 2015 tancat despeses_per capítols_3trimestre

Estat execució pressupost 2015 ingressos_per capítols_3trimestre

Estat execució pressupost 2015 ingressos_per econòmics_3trimestre

Estat execució pressupost 2015 tancat ingressos_per capítols_3trimestre

Estat d'execució pressupost 2015 despeses_per capítols_4t trimestre

Estat d'execució pressupost 2015 despeses_per orgànics_4t trimestre

Estat d'execució pressupost 2015 tancat despeses_per capítols_4t trimestre

Estat d'execució pressupost 2015 ingressos_per capítols_4t trimestre

Estat d'execució pressupost 2015 ingressos_per econòmics_4trimestre

Estat d'execució pressupost 2015 tancat ingressos_per capítols_4trimestre