Estat execució 2019

Informació sobre l'execució del pressupost 2019.

L'actualització de la documentació sobre l'estat d'execució, tant dels ingressos com de les despeses i de les modificacions pressupostàries, té una periodicitat trimestral. El darrer trimestre de l'any s'actualitzarà un cop tancat el pressupost general del 2019, dins el primer trimestre del 2020.

 

Documents relacionats

Estat execució pressupost 2019 ingressos_per capítols_1r trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2019 ingressos_per orgànic_1r trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2019 ingressos_per econòmic_1r trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2019 tancat ingressos_per capítols_1r trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2019 despeses_per capítols_1r trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2019 despeses_per orgànic_1r trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2019 despeses_per programa_1r trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2019 despeses_per econòmic_1r trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2019 tancat despeses_per capítols_1r trimestre.pdf

Modificacions de crèdit 2019_1r trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2019 ingressos_per capítols_2n trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2019 ingressos_per orgànics_2n trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2019 ingressos_per econòmics_2n trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2019 tancat ingressos_per capítols_2n trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2019 despeses_per capítols_2n trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2019 despeses_per orgànics_2n trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2019 despeses_per programes_2n trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2019 despeses_per econòmics_2n trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2019 tancat despeses_per capítols_2n trimestre.pdf

Modificacions de crèdit 2019_2n trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2019 ingressos_per capítols_3r trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2019 ingressos_per orgànic_3r trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2019 ingressos_per econòmic_3r trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2019 tancat ingressos_per capítols_3r trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2019 despeses_per capítols_3r trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2019 despeses_per orgànic_3r trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2019 despeses_per programa_3r trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2019 despeses_per econòmic_3r trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2019 tancat despeses_per capítols_3r trimestre.pdf

Modificacions de crèdit 2019_3r trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2019 ingressos_per capitols_4t trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2019 ingressos_per orgànics_4t trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2019 ingressos_per econòmics_ 4t trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2019 tancat ingressos_per capítols_4t trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2019 despeses_per capitols_4t trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2019 despeses_per orgànics_ 4t trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2019 despeses_per programa_4t trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2019 despeses_per econòmics_4t trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2019 tancat despeses_per capítols_4t trimestre.pdf

Modificacions de crèdit 2019_4t trimestre.pdf