Documents relacionats

Estat execució pressupost 2019 ingressos_per capítols_1r trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2019 ingressos_per orgànic_1r trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2019 ingressos_per econòmic_1r trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2019 tancat ingressos_per capítols_1r trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2019 despeses_per capítols_1r trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2019 despeses_per orgànic_1r trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2019 despeses_per programa_1r trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2019 despeses_per econòmic_1r trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2019 tancat despeses_per capítols_1r trimestre.pdf

Modificacions de crèdit 2019_1r trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2019 ingressos_per capítols_2n trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2019 ingressos_per orgànics_2n trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2019 ingressos_per econòmics_2n trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2019 tancat ingressos_per capítols_2n trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2019 despeses_per capítols_2n trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2019 despeses_per orgànics_2n trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2019 despeses_per programes_2n trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2019 despeses_per econòmics_2n trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2019 tancat despeses_per capítols_2n trimestre.pdf

Modificacions de crèdit 2019_2n trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2019 ingressos_per capítols_3r trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2019 ingressos_per orgànic_3r trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2019 ingressos_per econòmic_3r trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2019 tancat ingressos_per capítols_3r trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2019 despeses_per capítols_3r trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2019 despeses_per orgànic_3r trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2019 despeses_per programa_3r trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2019 despeses_per econòmic_3r trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2019 tancat despeses_per capítols_3r trimestre.pdf

Modificacions de crèdit 2019_3r trimestre.pdf