Estat execució 2020

Informació sobre l'execució del pressupost 2020.

L'actualització de la documentació sobre l'estat d'execució, tant dels ingressos com de les despeses i de les modificacions pressupostàries, és de periodicitat trimestral. La primera publicació de seguiment es farà a l'abril.

 

Documents relacionats

Estat execució pressupost 2020 ingressos_per capítol_1r trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2020 ingressos_per orgànic_1r trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2020 ingressos_per econòmic_1r trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2020 tancat ingressos_per capítol_1r trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2020 despeses_ per capítol_1r trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2020 despeses_per orgànic_1r trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2020 despeses_per programa_1r trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2020 despeses_per econòmic_1r trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2020 tancat despeses_per capitol_1r trimestre.pdf

Modificacions de crèdit 2020_1r trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2020 ingressos_per capítols_2n trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2020 ingressos_per orgànic_2n trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2020 ingressos_per econòmic_2n trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2020 tancat ingressos_ per capítols_2n trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2020 despeses_per capítols_2n trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2020 despeses_per orgànic_2n trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2020 despeses_per programa_2n trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2020 despeses_per econòmic_2n trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2020 tancat despeses_per capítols_2n trimestre.pdf

Modificacions de crèdit 2020_2n trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2020 ingressos_per capítols_3r trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2020 ingressos_per orgànic_3r trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2020 ingressos_per econòmic_3r trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2020 tancat ingressos_ per capítols_3r trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2020 despeses_per capítols_3r trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2020 despeses_per orgànic_3r trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2020 despeses_per programa_3r trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2020 despeses_per econòmic_3r trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2020 tancat despeses_per capítols_3r trimestre.pdf

Modificacions de crèdit 2020_3r trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2020 ingressos_per capitols_4t trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2020 ingressos_per orgànics_4t trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2020 ingressos_per econòmics_4t trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2020 tancat ingressos_per capítols_4t trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2020 despeses_per capitols_4t trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2020 despeses_per orgànics_4t trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2020 despeses_per programa_4t trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2020 despeses_per econòmics_4t trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2020 tancat despeses_per capítols_4t trimestre.pdf

Modificacions de crèdit 2020_4t trimestre.pdf