Informació sobre l'execució del pressupost 2020.

L'actualització de la documentació sobre l'estat d'execució, tant dels ingressos com de les despeses i de les modificacions pressupostàries, és de periodicitat trimestral. La primera publicació de seguiment es farà a l'abril.