Annexos i carrerer

Tal i com indica el seu nom, en aquest apartat trobareu:

  • El carrerer municipal
  • Els annexos per a sol·licitar el benefici fiscal de l'IBI
  • L'annex del quadre i de la sol·liciutd per al fraccionament de rebuts
  • I la taula de beneficis fiscals i subvencions (taxes, impostos i preus públics)