El Pla d'Actuació Municipal (PAM) és el document de compromís de govern on queda reflectida la planificació estratègica del mandat, quins són els objectius que es persegueixen i les actuacions que es pretenen desenvolupar.

El Pla d'Actuació Municipal 2019-2023 de l'actual legislatura està en fase final d'elaboració i es presentarà en breu properament, a principi del 2020. Es publicarà una vegada es doni a conèixer.

Durant la legislatura 2015-2019, en compliment del mandat dels veïns i veïnes a les eleccions municipals de 24 de maig de 2015, va tenir un alt percentatge d'execució o desenvolupament (gairebé un 95%).

Les actuacions i accions portades a terme s'han actualitzat en aquest document que podeu consultar a manera de balanç de l’execució o rendiment de comptes:

 

Volem treballar amb una visió global del futur a curt, mig i llarg termini, sota els reptes de treballar amb honestedat, proximitat i transparència política.

El municipi necessita una reactivació decidida i una aposta cap a la modernització. Els ciutadans i les ciutadanes de Sant Pere de Ribes ens demanen que afrontem aquest temps de canvi de paradigma com una oportunitat col·lectiva, i així ho volem fer. No ens quedarem esperant que acabi la crisi sinó que volem treballar amb propostes i apostes per atraure noves empreses al municipi, alhora, que acompanyem a les persones que estan aturades amb polítiques socials que facin disminuir la desigualtat que s'ha anat instal·lant fruit de la crisi econòmica sostinguda en els darrers anys. Volem, també, treballar per un municipi sostenible, net, segur i respectuós amb el medi ambient. Per uns serveis que ens permetin fer del carrer i dels equipaments espais de convivència dignes i adequats a les necessitats dels veïns i veïnes. Una reactivació que posi un èmfasi decidit en la recuperació del patrimoni històric i natural del municipi com element clau d'atracció d'empreses econòmiques respectuoses amb l'entorn i alhora, com a font turística. Volem apostar també de manera decidida per les urbanitzacions i sobretot, aquelles que no han estat recepcionades perquè tenen dèficits i s'han de poder solventar. Vetllarem pels projectes importants per a Sant Pere de Ribes que no depenen directament de l'Ajuntament sinó d'altres administracions.

El document del Pla d'Actuació Municipal (PAM), per al  període entre maig de 2015 i maig de 2019, està dividit en 4 eixos estratègics:

  • La igualtat d'oportunitats.

  • L'economia local i l'ocupació.

  • El territori i l'espai públic.

  • La democràcia, la transparència i la participació.

Dels quals es desprenen 24 àmbits, 57 objectius i 261 accions.

El desenvolupament de les accions de govern mitjançant aquests eixos estratègics pretenen incidir en la millora de la qualitat de vida del ciutadans i de les ciutadanes del nostre municipi, a partir de la millora, alhora, dels serveis públics que ofereix l'ajuntament de forma més propera i més eficient.

Es tracta d'un exercici de compromís i  transparència democràtica. Volem fer partícep d'aquest Pla d'Actuació Municipal  als veïns i veïnes de Sant Pere de Ribes i és per això, que es preveuen unes sessions obertes de participació ciutadana, així com , anualment, sessions de rendiment de comptes.

Us convidem, doncs, a participar en aquest document per tal d'aconseguir entre tots i totes un Sant Pere de Ribes on viure-hi i treballar, orgullós del seu espai públic i els seus equipaments , així com també del seu patrimoni històric i natural. Un Sant Pere de Ribes més sostenible on la bona convivència i el civisme formin part indestriable de la seva manera de viure.

 

Abigail Garrido Tinta - Alcaldessa