Cooperació

 

 

Objectiu 1.9.1.

 
 

 


Enfortir la cooperació i col·laboració entre els pobles i les persones

Accions

1.9.1.1. Confeccionarem un pla municipal d'acollida

1.9.1.2. Participarem en campanyes relacionades amb situacions d'emergència, mantenint el compromís solidari amb les persones que viuen a zones de conflicte o afectades per catàstrofes

1.9.1.3. Col·laborarem amb els objectius marcats per part del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

1.9.1.4. Treballarem per arribar al 0,7% del pressupost envers les polítiques de cooperació

 

 

Objectiu 1.9.2.

 

 
 

 


Treballar conjuntament amb les entitats del municipi relacionades amb aquest àmbit, des del consell municipal de cooperació

Accions

1.9.2.1. Potenciarem el treball en xarxa amb les entitats del municipi per desenvolupar els objectius marcats en aquest terreny

1.9.2.2. Fomentarem la cultura de la pau, consolidant el projecte "educació per la pau", sobre els valors de la pau i de la resolució de conflictes del món, amb els joves del municipi

1.9.2.3. Confeccionarem un pla director de cooperació

 

 

Objectiu 1.9.3.

 
 

 

 

Mantenir els lligams respecte a l'agermanament amb Puerto Cabezas

Accions

1.9.3.1. Enfortirem els vincles institucionals amb el municipi agermanat de Puerto Cabezas

1.9.3.2. Col·laboració permanent en diferents projectes

1.9.3.3. Fomentarem el coneixement, a la ciutadania, d'aquest agermanament

 
No comments yet. Be the first.