Cultura

 

 

Objectiu 1.5.1.

 
 

 

 

Treballar per promocionar el moviment associatiu i enfortir el teixit ja existent

Accions

1.5.1.1. Realitzarem formació específica en aquest àmbit a persones que formin part de les estructures de les associacions sense ànim de lucre (pla de formació per les entitats)

1.5.1.2. Posarem a l'abast tots els recursos materials al nostre abast per aquelles entitats que ho necessitin

1.5.1.3. Crearem una mostra d'entitats per promocionar les mateixes envers la resta de la ciutadania

1.5.1.4. Potenciarem el treball en xarxa entre les entitats del municipi, des de la corresponsabilitat i la col·laboració

 

Objectiu 1.5.2.

 
 

 

 

Treballar per la gestió integral de la cultura i el seu significat al nostre municipi

Accions

1.5.2.1. Elaborarem un pla de cultura municipal

1.5.2.2. Crearem un consell municipal de cultura

1.5.2.3. Millorarem el pla de les biblioteques municipals

1.5.2.4. Potenciarem la memòria històrica de Ribes i de Les Roquetes

 

Objectiu 1.5.3.

 
 

 

 

Treballar per la millora dels espais culturals existents i crear-ne de nous, a fi i efecte, de promocionar el seu ús per part dels veïns i veïnes del municipi

Accions

1.5.3.1. Rehabilitació del Teatre de Les Roquetes com a espai d'arts escèniques i estudiar d'ubicar-hi la nova biblioteca de Les Roquetes.

1.5.3.2. Crearem un espai d'oci juvenil

1.5.3.3. Realitzarem les millores adequades a les sales del Centre Cívic de Les Roquetes

1.5.3.4. Treballarem pel nou període de concessió de la gestió de l'ermita de Sant Pau de Ribes

1.5.3.5. Crearem un espai de promoció del talent de les arts escèniques, la música, la pintura, etc, a través d'una mostra

1.5.3.6. Confeccionarem un pla d'usos del Local de Ribes, conjuntament amb les entitats del municipi

1.5.3.7. Obrirem el Local de Ribes per ús de la ciutadania i les entitats del municipi, desprès de les seves obres de rehabilitació i adequació a les necessitats

 
No comments yet. Be the first.