Esports

 

 

Objectiu 1.6.1.    

 
 

 


Treballar per millorar, en general, les instal·lacions esportives del municipi, per tal que les persones puguin gaudir d'elles amb absoluta seguretat

Accions

1.6.1.1. Elaborarem un Pla de millora i adequació de les instal·lacions esportives (pla d'ordenació esportiva)

1.6.1.2. Treballarem pel desenvolupament d'un camp de futbol 7

1.6.1.3. Realitzarem un projecte de millora en el camp de futbol de Bosc de Plaça

1.6.1.4. Resoldrem la concessió de la gestió de les instal·lacions del tennis de Ribes

1.6.1.5. Construirem un skate park a Les Roquetes

1.6.1.6. Millorarem les instal·lacions de l'skate park de Ribes

1.6.1.7. Acondicionarem les pistes de Sant Agustí a Les Roquetes

1.6.1.8. Millorarem les instal·lacions del pavelló de Les Roquetes

1.6.1.9. Construirem unes pistes annexes als pavellons del municipi, per tal d'evitar la saturació d'activitatsObjectiu 1.6.1.    

 
 

 

 

Promoure l'esport com a element vertebrador d'inclusió social i espai de cohesió

Accions

1.6.2.1. Potenciarem l'esport de base, donant suport a les entitats que s'hi dediquen

1.6.2.2. Treballarem per obrir els centres educatius, per tal d'aprofitar els seus espais esportius

 
No comments yet. Be the first.