Igualtat

 

 

Objectiu 1.4.1.

 
 
 

 

Vetllar per fer de la convivència i les polítiques d'igualtat entre les persones (gènere, sexe, creences...) eixos de la cohesió social del municipi.

Accions

1.4.1.1. Constituirem una comissió de seguiment i formació als agents implicats (policia local i serveis socials)

1.4.1.2. Confeccionarem un pla d'igualtat intern per l'ajuntament

1.4.1.3. Farem formació oberta a la ciutadania, per afavorir les relacions de convivència des de l'equitat

1.4.1.4. Farem activitats relacionades amb diades internacionals de conscienciació envers la ciutadania (violència de gènere, dona, homofòbia, LGTBI...)

 

Objectiu 1.4.2.

 
 
 

 

Crear els mecanismes necessaris de protecció envers la dona

Accions

1.4.2.1. Desplegarem el protocol per l'abordatge de la violència masclista a Sant Pere de Ribes

1.4.2.2. Acompanyarem les dones que han patit violència de gènere

1.4.2.3. Endegarem una campanya de sensibilització ciutadana amb la prevenció de la violència masclista com a eix

 
No comments yet. Be the first.