Salut

 

 

Objectiu 1.3.1.

 
 
 

 

Treballar en l'assumpció d'hàbits saludables per part de la nostra ciutadania

Accions

 
   

1.3.1.1. Crearem un pla de salut per Sant Pere de Ribes, per promoure l'alimentació saludable, l'envelliment actiu i la prevenció de malalties

1.3.1.2. Participarem en la xarxa de ciutats saludables, per tal de convertir el nostre municipi en un referent

1.3.1.3. Col·laborarem amb iniciatives per promocionar aquests hàbits saludables i esportius, com a eina d'educació i sensibilització

 

Objectiu 1.3.2.

 
 
 

 

Dotar al municipi d'eines que afavoreixin aquesta cura per la salut, per tal de prendre consciència

Accions

 
   

1.3.2.1. Instal·larem DEA (desfibril·ladors) als equipaments municipals

1.3.2.2. Dotarem als equipaments de PAU's

1.3.2.3. Fomentarem la col·laboració entre els serveis socials i els serveis sanitaris del municipi, en benefici de la ciutadania

1.3.2.4. Participarem conjuntament amb el món sanitari del municipi en el desenvolupament de projectes relacionats amb l'àmbit de la comunitat

 

Comments

Add Comment
Marc
Informar des de l'Ajuntament de les alternatives a la dieta omnívora (vegetarianisme estricte i ovolacteovegetarianisme) com a alimentació saludable i igualment equilibrada
Posted on 7/25/16 9:28 AM.