Serveis socials

 

Objectiu 1.1.1.

 
 
 

 

Desenvolupar mesures que afavoreixin la situació de la gent gran en el nostre municipi

Accions

1.1.1.1. Crearem un servei d'acompanyament per la gent gran

1.1.1.2. Millorarem les instal·lacions del casal de la gent gran de Ribes

1.1.1.3. Obrirem el nou casal de la gent de Les Roquetes

1.1.1.4. Treballarem per l'atorgament de més places públiques als Centres de Dia del municipi

1.1.1.5. Dinamitzarem els casals de la gent gran amb la generació d'activitats adients per aquest col·lectiu

1.1.1.6. Treballarem conjuntament amb entitats del sector per posar en marxa projectes dirigits a la gent gran

1.1.1.7. Adequarem els habitatges de les persones dependents que així ho necessitin

1.1.1.8. Potenciarem el SAD

 

 

Objectiu 1.1.2.

 
 
 

 

Treballar de forma integral per a la inclusió social de totes les persones del municipi

Accions

1.1.2.1. Consolidarem la col·laboració amb els voluntaris, per la gestió dels bancs d'aliments, tant a Ribes com a Les Roquetes

1.1.2.2. Gestionarem la cessió d'un local més gran per tal d'acollir el banc d'aliments a Les Roquetes i l'unificarem amb el servei de l'Ajuntament. Així, com vetllar per la millora del funcionament perquè sigui més àgil i eficient.

1.1.2.3. Impulsarem les funcions del consell municipal social i les seves meses de treball

1.1.2.4. Dissenyarem un pla d'acció per a la inclusió social

1.1.2.5. Promourem la creació d'un voluntariat social

1.1.2.6. Ampliarem i consolidarem els serveis i l'oferta dels centres oberts del municipi

 

 

Objectiu 1.1.3.

 
 
 

 

Contribuir a que les persones més vulnerables puguin fer front a la cobertura de les necessitats més bàsiques

Accions

1.1.3.1. Assegurarem el servei de menjador pels infants de famílies que ho necessitin, durant el període estival, per tal de lluitar contra situacions de vulnerabilitat alimentària

1.1.3.2. Aprovarem el protocol de comptadors solidaris per aquelles persones que no poden fer front a les despeses d'aigua en els seus domicilis

1.1.3.3. Desenvoluparem el projecte "bossa llibres de text", ajuts per material escolar i per fer front al pagament de les matrícules

1.1.3.4. Augmentarem el suport econòmic a les famílies per garantir la conservació i manteniment de l'habitatge (lloguer, subministraments...)

 

Comments

Add Comment
Josep
Creació d'un banc del temps entre les persones del poble.
Posted on 7/26/16 11:34 AM.
Josep
Banca ética.
Posted on 7/26/16 11:36 AM.