Ocupació

 

 

Objectiu 2.1.1.

 
 

 


Treballar per reduir la taxa d'atur al municipi, fomentant i millorant les polítiques locals d'ocupació i treball

Accions

2.1.1.1. Treballarem conjuntament amb les empreses per la generació de llocs de treball per les persones del municipi

2.1.1.2. Crearem un servei d'intermediació entre empreses, ajuntament i persones aturades

2.1.1.3. Farem un pacte local per a l'ocupació per tal de reduir l'atur al municipi, entre els grups polítics i les empreses del municipi

2.1.1.4. Introduirem clàusules socials, ambientals i ètiques, si és possible, als contractes de l'ajuntament amb les empreses proveïdores

2.1.1.5. Posarem en marxa plans d'ocupació municipals per a persones aturades

2.1.1.6. Treballarem per atraure noves empreses i projectes al municipi, com a generadores d'ocupació

 

 

Objectiu 2.1.2.

 
 

 

 

Treballar per facilitar l'accés al món laboral a diferents col·lectius del municipi, creant un pla d'inclusió laboral

Accions

2.1.2.1. Posarem en marxa una borsa de pràctiques per estudiants per tal que puguin adquirir experiència laboral

2.1.2.2. Crearem un pla d'ocupació especial per diferents col·lectius: persones majors de 60 anys i estudiants universitaris i de cicles formatius

2.1.2.3. Fomentarem l'ocupació i la formació d'aquelles persones en situació de vulnerabilitat social i aturats de llarga durada que estiguin en més dificultats i/o en risc d'exclusió social, integrant els processos de formació a les necessitats del municipi

2.1.2.4. Participarem en el programa de garantia juvenil

 

 

Objectiu 2.1.3.

 
 

 


Desenvolupar un Pla d'Inclusió laboral i social per a persones amb discapacitat

Accions

2.1.3.1. Confeccionarem un projecte específic per treballar en l'inclusió laboral i social de persones amb discapacitat

2.1.3.2. Potenciarem la contractació de persones amb discapacitat per part d'empreses del municipi

2.1.3.3. Fomentarem la integració social de persones amb malalties mentals (xerrades a les escoles i contacte amb les empreses)

 
No comments yet. Be the first.