Turisme

 

 

Objectiu 2.5.1.

 
 

 


Consolidar Sant Pere de Ribes dins del "mapa" turístic, com a municipi amb identitat i marca pròpia

Accions

2.5.1.1. Adscriurem Sant Pere de Ribes a la xarxa de ciutats saludables, per tal de posicionar-nos com a destinació turística saludable

2.5.1.2. Promourem activitats relacionades amb un turisme de qualitat, responsable i sostenible

2.5.1.3. Dinamitzarem i posarem en valor el patrimoni dels americanos, amb la creació d'una fira de referència amb el recolzament de la Xarxa de Municipis Indians

2.5.1.4. Col·laborarem en projectes relacionats amb el nostre territori (carretera del vi...) 

2.5.1.5. Fomentarem els actius relacionats amb l'enoturisme del municipi (cellers...)

2.5.1.6. Crearem un consorci de promoció turística municipal, entre l'administració i els agents econòmics

2.5.1.7. Fomentarem les activitats turístiques dins del marc de la fira consolidada de l'Agromercat (ruta teatralitzada, tallers de vins...)

 

 

Objectiu 2.5.2.

 
 

 


Fomentar un turisme alternatiu, de qualitat i familiar, que generi activitat econòmica en el nostre territori

Accions

2.5.2.1. Posarem en valor els recursos locals existents: cellers, gastronomia, parc natural, hotels amb encant, patrimoni històric i cultural

2.5.2.2. Farem del nostre patrimoni un element de projecció exterior de qualitat que refermi la nostra identitat com a municipi, a través d'un pla de màrqueting turístic

 

 

Objectiu 2.5.3.

 
 

 


Reforçar els elements de publicitat per afavorir l'atracció turística al municipi

Accions

2.5.3.1. Confeccionarem nous plànols turístics actualitzats

2.5.3.2. Editarem una nova guia turística

2.5.3.3. Realitzarem fulletons d'accions determinades, rutes i tallers

2.5.3.4. Instal·larem una màquina d'informació turística

2.5.3.5. Realitzarem material turístic institucional i gadgets

2.5.3.6. Reforçarem la senyalització turística del municipi (fires, allotjaments, equipaments...)

2.5.3.7. Elaborarem un inventari de recursos turístics

2.5.3.8. Redactarem un pla estratègic turístic per Sant Pere de Ribes

2.5.3.9. Introduirem les 2.0 en turisme i patrimoni

 
No comments yet. Be the first.