Habitage

 

 

Objectiu 3.1.1.

 
 

 


Facilitar l'accés a l'habitatge a aquelles persones que més ho necessiten a través de polítiques públiques i accions concretes

Accions

3.1.1.1. Crearem una borsa d'habitatges de lloguer social

3.1.1.2. Posarem a lloguer social els habitatges buits propietat de l'ajuntament

3.1.1.3. Analitzarem les situacions de forma individualitzada dels habitatges ocupats, per tal de demanar a les entitats bancàries la seva  regularització amb lloguers socials.

3.1.1.4. Treballarem amb fundacions i empreses del tercer sector en projectes d'habitatge i la seva gestió

3.1.1.5. Establirem convenis de col·laboració amb entitats bancàries per aconseguir la cessió d'habitatges buits

3.1.1.5. Vetllarem perquè l'Agència Catalana de l'Habitatge treballi des de la seva competència en els habitatges de Sant Pere de Ribes que són propietat del bancs i grans corporacions immobiliàries per posar-los de lloguer assequible.

 

 

Objectiu 3.1.2.

 
 

 


Desenvolupar les accions necessàries adreçades a les persones afectades per la hipoteca i amb risc de perdre el seu habitatge

Accions

3.1.2.1. Crearem una mesa d'antidesnonaments i ocupacions municipal

3.1.2.2. Posarem els mitjans necessaris per lluitar contra els desnonaments al municipi, a través de converses amb les entitats bancàries

3.1.2.3. Crearem un servei de suport i seguiment per les famílies en risc, per tal d'evitar desnonaments

3.1.2.4. Posarem els mitjans necessaris per lluitar contra les màfies

3.1.2.5. Enfortirem la col·laboració amb els jutjats en aquests casos

 
No comments yet. Be the first.