Urbanisme i urbanitzacions

 

 

Objectiu 3.4.1.

 
 

 


Planificar el territori com un espai més sostenible, habitable i adequat a les necessitats existents al municipi

Accions

3.4.1.1. Impulsarem el desenvolupament de l'eix de la rambla del Garraf

3.4.1.2. Treballarem per desenvolupar la zona del parc central

3.4.1.3. Redactarem un catàleg del patrimoni historicocultural i natural de Sant Pere de Ribes

3.4.1.4. Estudiarem la possible actualització del pla general, per tal d'adequar el planejament urbanístic municipal a les futures necessitats del municipi

 

 

Objectiu 3.4.2.

 
 

 


Treballar en la consolidació de les relacions amb les diferents urbanitzacions del territori

Accions

3.4.2.1. Crearem meses de treball i diàleg amb les diferents urbanitzacions, fent una gestió més propera

3.4.2.2. Avançarem en el procés de recepció de les diferents urbanitzacions que resten pendents conjuntament amb la Territori de la Generalitat per tal que facin els canvis a la llei necessaris per facilitar aquest procés.

3.4.2.3. Consolidarem els serveis prestats en les diferents urbanitzacions ja recepcionades (Els Cards, Mas Alba...)

 
No comments yet. Be the first.