Resultats definitius

Cens amb dret a vot: 26.006 persones

Total vots emesos: 1.519

Total vots vàlids: 1.304

Total vots no vàlids: 215 (incidències: menors d'edat; persones no empadronades; entitats o associacions; duplicats; nuls)

Total punts distribuïts: 42.040

CODI

NOM DE LA PROPOSTA ACCEPTADA

VALORACIÓ ECONÒMICA

PUNTUACIÓ ATORGADA

09

Instal·lar desfibril·ladors automàtics d'ús públic als equipaments municipals

 

12.000 €

3875

34

Ampliació zona de graderies amb mòduls zona sud i nord, millora eficiència energètica (leds), alliberar espai (canvi de mòduls des vestidors i oficines), tirar a terra mur perimetral per incorporar tanca anti-vandàlica i ampliació tanca perimetral al costat de la Riera, nous espais d'oficines

100.000 €

3466

33

Nous espais de vestidors, magatzem de material i espais amplis (reunions, formacions, conferències, classes...), zona de grades adaptades en estructura metàl·lica i ampliable, xarxa de connexió wifi

 

100.000 €

3426

11

Espai menjador-dormitori (espai polivalent) per a l'Escola Bressol Municipal el Cargol

 

100.000 €

3038

07

Més carril bici – més bici al carrer

 

30.000 €

2343

30

L'Espai de la bicicleta a Ribes

 

70.000 €

2298

08

Creació d'una àrea lúdica amb barbacoes a Ribes

 

100.000 €

1991

19

Iluminación vía pública

 

20.000 €

1972

44

A Ribes, viu el vi i beu la terra

 

50.000 €

1965

59

Millores accessos hospital Sant Camil

 

60.000 €

1929

46

Adequació de la pista de Can Puig per a esdeveniments populars

 

65.000 €

1736

43

Camins Amics

 

100.000 €

1715

45

Reparació carrers municipals Can Lloses/Can Marcer

 

100.000 €

1405

31

Creació d'una colla infantil de cabeçuts

 

3.000 €

1298

62

Ampliació de l'habitatge de titularitat pública

 

95.000 €

1139

16

Construcció d'un Frontó, construcció d'un mur de contenció de terres i adquisició de dues taules de tennis taula d'exterior

 

30.000 €

1123

23

Passamà per accedir a la plaça del Castell

 

8.000 €

1070

21

Tancament de l'espai de les instal·lacions del Club Tennis Ribes, millora dels accessos i senyalització

 

25.000 €

1069

10

Canviadors de paret per a nadons als equipaments públics

 

7.000 €

900

17

Creació d'un nou element dins el bestiari festiu de Ribes: el Matxovell de Ribes

 

9.000 €

777

42

Material logístic al servei dels ciutadans

 

20.000 €

702

55

Millora de la comunicació local

 

95.000 €

673

41

Mercat electrònic de proximitat (MEP)

 

100.000 €

644

54

Casa de la criança

 

25.000 €

581

29

Creació d'un centre de documentació, interpretació i recerca de l'associacionisme i la societat civil ribetana

 

100.000 €

507

01

Monument a les persones fundadores de Les Roquetes

 

20.000 €

220

56

Recuperació de la font de 1933 del nucli urbà de Vilanoveta

 

20.000 €

178