Votació en línia

 

 

 

QUI POT VOTAR?

Poden votar les persones majors de 16 anys censades al municipi.

 

PERÍODE I PROCEDIMENT DE VOTACIÓ: del 21 d’octubre al 10 de novembre

 

COM VOTAR

Emplenant la butlleta electrònica i escollint 5 propostes que les haureu de puntuar amb un escalat del 5 a l’1, essent el 5 la puntuació que haureu d'atorgar al projecte que més us agrada i així successivament de major a menor puntuació amb la resta de la vostra selecció fins arribar a 1.

ON VOTAR

  1. WEB municipal. Telemàticament, previ requeriment de les dades personals per a la seva identificació i comprovació al padró. Sense aquestes dades no es podrà validar el vot.
  2. A les OAC. Als ordinadors que trobaràs a les Oficines d'Atenció Ciutadana, tant a Ribes com a les Roquetes, en horari de les mateixes (de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 hores; a Ribes, també, dilluns i dimecres, de 16 a 19 hores; a Les Roquetes, també, dimarts i dijous, de 16 a 19 hores). 
  3. CC EL LOCAL i CC L'ESPAI. Als ordinadors que trobaràs disposats en aquests equipaments.

 

CONSIDERACIONS

  • Es recomana tenir en compte els informes emesos per la comissió de gestió tècnico-econòmica en la fase “Avaluació de propostes” abans de la votació, donat que la proposta pot haver estat modificada lleugerament per tal de donar-li cabuda en aquest projecte.

  • Recordeu que hi ha 3 categories establertes:

Categoria 1 – Inversions

Amb una dotació econòmica de 300.000 euros. La darrera proposta que superi la quantitat total fixada en el recompte de vots serà descartada.

Categoria 2 - Projectes culturals o socials

Amb una dotació econòmica de 15.000 euros. La darrera proposta que superi la quantitat total fixada en el recompte de vots serà descartada.

Categoria 3 - projectes de perspectiva de gènere, igualtat, LGTBI i feminismes

Amb una dotació econòmica de 5.000 euros. La darrera proposta que superi la quantitat total fixada en el recompte de vots serà descartada.

 
  • Amb l'objectiu de fomentar la participació i garantir-ne uns marges mínims de corresponsabilitat ciutadana amb el pressupost municipal, es fixa una xifra mínima de participació, sent aquesta, amb caràcter simbòlic (donat que era la quantitat necessària per aconseguir representació al consistori en les passades eleccions municipals), de 795 vots. En cas que el total de vots vàlids emesos no superi aquesta xifra, s’executarà només el 80% de la quantitat destinada al projecte de pressupostos participatius.

 

RESULTAT

El recompte de vots i resultat final es farà públic l'11 de novembre.