Web Content Display Web Content Display

Presentació de propostes

QUI POT PRESENTAR PROPOSTES?

Totes les persones empadronades majors de 16 anys i les entitats i associacions del municipi.

 

QUAN I COM ES PODEN PRESENTAR?

Del 22 de juliol al 22 de setembre de 2024.

 

 1. Descarregueu-vos el FORMULARI de presentació de propostes en PDF *.
 2. Empleneu-lo degudament i guardeu-lo amb el nom del projecte.
 3. Presenteu-lo a través d’una instància genèrica a la Seu Electrònica o a les OAC (Oficines d’Atenció Ciutadana).
 4. Adjunteu, a més del formulari, la documentació complementària del projecte. 

*NOTA: un formulari i una instància per projecte.

Per a la promoció posterior de la proposta, podeu enviar a alcaldia@santperederibes.cat una PRESENTACIÓ O VÍDEO de màxim 59 segons en format digital per a les xarxes socials.

 

QUANTES PROPOSTES ES PODEN PRESENTAR? DE QUIN IMPORT?

 • Cada persona o entitat pot presentar un màxim de 3 propostes (les propostes d’entitats o col·lectius que superin aquesta quantitat seran admeses únicament amb un compromís de cofinançament per escrit).
 • El pressupost estimat o cost d'execució de la proposta no pot superar les següents qüantitats:

- 70.000 euros per a projectes socials, culturals o solidaris.

- 40.000 euros per a projectes educatius d'obres i millores i 20.000 euros per a projectes de serveis educatius.

Les propostes presentades en les diferents categories, caldran que compleixin amb tots els criteris relacionats seguidament, per tal de ser acceptades i  incorporades al període de votació amb posterioritat:

 • Criteri de legalitat: totes les propostes d’actuació han complir els marcs normatius actuals. Cal que donin resposta a una necessitat concretar, per la qual cosa, cal que estiguin justificades i argumentades.
 • Criteri de competències: les propostes d’actuacions han de ser competència pròpia o competències assumides per part de l’Ajuntament. Han de ser coherents i no entrar en contradicció amb els valors que el municipi promou.
 • Criteri econòmic: s’aplicaran els límits econòmics establerts a les propostes i aquelles que no s’ajustin es descartaran, a excepció de les cofinançades. Han d'estar quantificades, tenint en compte el total de l'import a disposició. En el cas de les propostes amb proposició de cofinançament, haurà de presentar-se un compromís escrit per part de l’entitat o col·lectiu proposant a cobrir la diferència econòmica resultant.
 • Criteri de viabilitat tècnica: han de ser concretes, viables i avaluables. S’han de poder realitzar. Cal que siguin, a més, propostes relacionades amb projectes concrets (no s'acceptaran propostes relacionades amb ajuts o subvencions, o que afectin, únicament, a un particular).
 • Criteri de sostenibilitat: no s’acceptaran accions que comprometin les necessitats i les possibilitats de desenvolupament de les generacions presents o futures. A més, han de tenir reflectida la durada i s'han de poder executar dins del pressupost municipal vigent. Les propostes han de tenir un principi i un final i, per tant, no significar un cost extraordinari per pressupostos successius.
 • Criteri de no exclusió social i igualtat de gènere: no es podran fer propostes que plantegin accions d'exclusió social o que puguin incrementar els riscos d’exclusió social, respecte a qualsevol persona del municipi.