Resultats

En aquesta pàgina es publicarà el resultat de les votacions i les dades del procés.

 

TOTAL PERSONES QUE HAN VOTAT:

 vots emesos

 vàlids
 nuls

Nota: segons recullen les Normes Reguladores, s’ha superat el llindar de 565 persones, per poder gaudir del 100% de la quantitat assignada.

 

DOTACIÓ ECONÒMICA TOTAL: 320.000 euros