Votació en línia

QUI POT VOTAR?

Poden votar totes les persones majors de 16 anys censades al municipi.

 

PERÍODE I PROCEDIMENT DE VOTACIÓ 

Del 21 d’octubre al 10 de novembre.

 

COM VOTAR

Emplenant la butlleta electrònica de votació i escollint 5 propostes que les haureu de puntuar amb un escalat del 5 a l’1, essent el 5 la puntuació més alta que haureu d'atorgar al projecte que més us agrada i així successivament de major a menor puntuació amb la resta de la vostra selecció fins arribar a 1. Marqueu fins a un màxim de 5 propostes, amb un escalat de 5, 4, 3, 2 i 1 punts, no sent obligatori assignar tots els punts ni l'ordre dels mateixos.

 

ON VOTAR

 

  • Al WEB municipal. Telemàticament, previ requeriment de les dades personals per a la seva identificació i comprovació al padró. Sense aquestes dades no es podrà validar el vot.
  • A les OAC. Als ordinadors que trobaràs a les Oficines d'Atenció Ciutadana, tant a Ribes com a les Roquetes. 

 

CONSIDERACIONS

Es recomana tenir en compte els informes emesos per la comissió tècnica-econòmica en la fase “Avaluació de propostes” abans de la votació, donat que la proposta pot haver estat modificada lleugerament per tal de donar-li cabuda en aquest projecte.

Amb l'objectiu de fomentar la participació i garantir-ne uns marges mínims de corresponsabilitat ciutadana amb el pressupost municipal, es fixa una xifra mínima de participació, sent aquesta, amb caràcter simbòlic (donat que era la quantitat necessària per aconseguir representació al consistori en les passades eleccions municipals), de 565 vots. En cas que el total de vots vàlids emesos no superi aquesta xifra, s’executarà només el 80% de la quantitat destinada al projecte de pressupostos participatius.

 

RESULTAT

El recompte de vots i resultat final es farà públic el dia 12 de novembre de 2024.