AGRUPAMENT ESCOLTA – “CAU” Roquetes

 

AQUEST ESTIU 2022 farem dos CURSOS INTENSIUS:

Treu-te el títol i fes de cap / monitora en el primer agrupament escolta de les Roquetes!!

 1.  CURS PREMONITOR EN EL LLEURE  (ADJUNT pdf)

Inscripcions fins el 15 de juny

  2. CURS MONITOR DE LLEURE (ADJUNT pdf)

Inscripcions fins el 20 de juny

 

 

OBJECTIU DE LA PROPOSTA DE LLEURE

Volem fomentar l’accés a activitats de lleure que aportin i fomentin l’educació en valors.   En aquest sentit, s’han posat en contacte amb nosaltres l’entitat Escoltes Catalans, entitat que desenvolupa la tasca de coordinació dels Agrupaments Escoltes, entitat que va lligada al foment de l’associacionisme relacionat amb l’oci i el lleure més enllà de l’escola i de l’oferta lúdica d’entorns urbans, donant sempre a les seves activitats una vessant molt comunitària, de cooperació i voluntariat. Creant a la vegada un vincle estret també amb l’entorn de natura i l’esport de muntanya. 

Des del Servei d’Educació i dins del Pla d’Educació d’Entorn de Les Roquetes (Generalitat de Catalunya), i des del Servei de Joventut i dins el marc del El Pla local de Joventut  2018/22 del nostre municipi,  pensem que pot resultar enriquidor poder oferir a Les Roquetes aquest tipus d’activitat.  I és per aquest motiu que valorem positivament la implementació d’un Agrupament Escolta (Cau) a les Roquetes. On els joves del municipi puguin gaudir d’una altra tipus d’oferta de lleure i oci, oferint a la vegada també la possibilitat de formar-se com a monitors en el lleure.

El mètode escolta està basat en principis i valors que marquen un camí a seguir per arribar als nostres objectius, un marc pedagògic compartit amb la resta del moviment escolta mundial que s’adapta al context: als objectius, les característiques d’infants i joves o l’entorn social. 

Està constituït per una sèrie d’elements relacionats entre si, formant un sistema que té en compte totes les dimensions (intel·lectual, emocional, social, física i espiritual) i on la persona esdevé protagonista del seu procés d’aprenentatge. Un procés que fa acompanyada d’un grup d’iguals i de l’equip de caps, en contacte continu amb el seu entorn, país i implicant-se en el grup, l’agrupament, la comunitat local i global.

El  projecte educatiu es basa en el mètode escolta que pren com a referents els moviments de l’escoltisme i el guiatge mundials, i a través del qual treballem els següents VALORS:

 • Esforç
 • Respecte i cura de la pròpia persona
 • Respecte mutu
 • Sinceritat
 • Honestedat
 • Responsabilitat
 • Solidaritat
 • Participació en la vida col·lectiva
 • Estimar la natura
 • Austeritat i generositat, alegria i optimisme
 • Estima i interès pel país
 • Compromís

 

En aquest sentit, s’ha fet un conveni de col·laboració per a la implantació del CAU i aconseguir que els mateixos joves del nucli de les Roquetes acabin liderant el monitoratge d’aquest agrupament en un futur proper. Ja s’han fet reunions informatives entre els i les joves dels instituts i d’altres que ja tenen el títol de monitor.