Col·laboració social

La col·laboració social és una de les mesures de foment de l'ocupació que fa possible que les administracions públiques puguin disposar, de forma temporal, de persones en situació d'atur i perceptores de prestacions per desocupació per a la realització d'obres i serveis d'interès general.

Les persones seleccionades que participin en els programes de col·laboració social tenen dret a percebre amb càrrec al Servicio Público de Empleo Estatal la prestació per desocupació. Els programes de col·laboració social són de caràcter temporal.