La col·laboració social és una de les mesures de foment de l'ocupació que fa possible que les administracions públiques puguin disposar, de forma temporal, de persones en situació d'atur i perceptores de prestacions per desocupació per a la realització d'obres i serveis d'interès general.

Les persones seleccionades que participin en els programes de col·laboració social tenen dret a percebre amb càrrec al Servicio Público de Empleo Estatal la prestació per desocupació. Els programes de col·laboració social són de caràcter temporal.