Web Content Display Web Content Display

Temes de Consum

Què és Consum?

 

Segons el Codi de consum de Catalunya, parlem de consum quan es donen totes aquestes condicions:

 

Entre totes dues parts hi ha una relació de consum (comercialització de béns o prestació de serveis), en qualsevol de les etapes següent:

 

 • Informació
 • Oferta
 • Promoció
 • Publicitat
 • Comercialització
 • Utilització
 • Venda de béns o subministrament de serveis

 

Obligacions posteriors:

 

El reclamant és una persona física (particular), una associació sense ànim de lucre o una comunitat de propietaris.

 

El reclamant actua en un àmbit aliè a tota activitat empresarial o professional.

 

Qui és consumidor?

 

Segons el Codi de consum de Catalunya, Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, són PERSONES CONSUMIDORES les persones físiques o jurídiques que actuen en el marc de les relacions de consum en un àmbit aliè a una activitat professional o empresarial.

 

Amb l'entrada en vigor, l'1 d'abril de 2015, de la Llei 20/2014, de 29 de desembre, de modificació del Codi de consum de Catalunya, s'amplia la protecció a treballadors autònoms i microempreses en les seves relacions de consum amb empreses prestadores de serveis bàsics i serveis de tracte continu.

 

Per a tenir la consideració de microempresa, d'acord amb la Recomanació 2003/361/CE, de 6 de maig, cal tenir menys de deu treballadors o una facturació anual per sota dels 2 milions d'euros.

 

El Codi de consum de Catalunya atorga a les persones consumidores uns drets que tenen el caràcter de bàsics i irrenunciables, de manera que és nul qualsevol pacte que els exclogui. 

 

Drets bàsics de les persones consumidores:

 

 1. Dret a la protecció de la salut i la seguretat
 2. Dret a la protecció dels interessos econòmics i socials
 3. Dret a la indemnització i reparació de danys
 4. Dret a la protecció jurídica, administrativa i tècnica
 5. Dret a la informació, l'educació i la formació
 6. Dret a la representació, la consulta i la participació
 7. Drets lingüístics.

 

 

Temes de consum

 

 • Sí son temes de consum

 

Totes les qüestiones relacionades amb la compra de béns i de productes i la utilització de serveis com ara:

 

 1. Subministraments (aigua, gas i llum).
 2. Telefonia i accés a internet.
 3. Serveis turístics.
 4. Restauració.
 5. Transports.
 6. Prestadors de serveis en la llar.
 7. Segurs.
 8. Serveis financers.
 9. Compra o reparació de productes.

 

 • No son temes de consum

 

 1. Conflictes laborals: contractes, convenis de treball, etc.
 2. Drets civils: herències, divorcis, separacions, assumptes entri particulars, etc.
 3. Temes de convivència en les comunitats de propietaris.
 4. Qüestions penals: delictes, faltis, etc.
 5. Relacions amb l'Administració pública.
 6. Quan un tema de consum estigui sotmès a la via judicial o es pugui convertir en una qüestió penal, no es podrà tractar des del Servei de consum, ja que el Codi de consum de Catalunya no atorga competències en aquests supòsits.