Projecte Educació per la Pau

El projecte Educació per la Pau és un projecte iniciat l’any 2015 de Servei Comunitari que connecta l’àrea de Cooperació, els instituts d’educació secundària del municipi i les diferents entitats locals de cooperació internacional i membres del Consell Municipal de Cooperació.

Aquest projecte pretén endinsar a l’alumnat en un procés de coneixement, anàlisi crítica i reflexió, envers les causes que generen desigualtats i conflictes versus l’educació per la pau i la resolució de conflictes en tres cercles de proximitat:

  • Els micro-socials interpersonals: que engloben els conflictes sorgits per les relacions directes entre persones.
  • Els socials-locals: que es donen dins el municipi, entre persones i institucions o veïnatge.
  • Els macro-socials: a nivell mundial, que englobarien els conflictes internacionals, les violacions dels drets humans i les guerres.

La metodologia emprada es fonamenta en l’Aprenentatge servei (APS) proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat, en el qual els participants es formen tot treballant sobre les necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo. L’alumnat realitza 10 hores de formació durant l’horari lectiu i 10 hores de servei comunitari en horari no lectiu. Durant aquestes sessions formatives s’utilitzen xerrades de les entitats i/o experts convidats, visualitzacions de pel·lícules i/o curts i/o spots, coneixement de la realitat a partir d’exposicions i, s’inclou una acció concreta segons la temàtica en format de producte audiovisual.

L’impacte del projecte es reflecteix en:

  • Millora l’entorn, la comunitat i la qualitat de vida de les persones sobre les quals s’actua a través de les tasques de servei.
  • Els nois i les noies, que desenvolupen actituds i valors en defensa d’un món més just i equitatiu.
  • Les entitats i els centres educatius, que estableixen noves aliances de treball en xarxa.

Els objectius del projecte són:

  • Apropar a l’alumnat a la societat que els envolta.
  • Promoure una consciència crítica envers les causes que generen desigualtats i conflictes.