Equipaments culturals

Sant Pere de Ribes té una xarxa pública d'equipaments socioculturals formada per les biblioteques municipals Josep Pla i Manuel de Pedrolo, el Centre Cívic L'Espai i hotel d'entitats, l'Espai Jove, el Centre Cultural L'Escorxador i la Sala Polivalent de la Masia Can Puig.

Aquests espais reben prop de 200.000 visites anualment i acullen bona part de la programació cultural estable al municipi, així com de l'activitat social i participació associativa local.

Reglament d'ús dels equipaments culturals

La xarxa d'equipaments socioculturals locals compta amb un Reglament d'ús que en regula la cessió temporal. L'objectiu d'aquests equipaments és oferir a la població espais dinàmics i polivalents d'activitats per tal de crear espais de relació i participació local i afavorir l'acció del teixit associatiu de Sant Pere de Ribes.

Petició d'ús d'equipaments culturals

Les entitats i col·lectius socioculturals del municipi poden utilitzar els diferents equipaments culturals municipals de manera gratuïta. Les persones veïnes i els col·lectius privats també en poden fer ús per a les seves activitats mitjançant el pagament del corresponent preu públic.

Els equipaments culturals que es poden sol·licitar són els següents:

 • Biblioteca Josep Pla, Sala Polivalent: 74,80 m2
 • Biblioteca Manuel de Pedrolo, Sala Polivalent: 96 m2
 • Centre Cívic L'Espai, Sala Sol: 436,80 m2
 • Centre Cívic L'Espai, Sala Mercuri (activitats físiques): 156,60 m2
 • Centre Cívic L'Espai, Aula Neptú: 71 m2
 • Centre Cívic L'Espai, Aula Urà: 52 m2 
 • Centre Cívic L'Espai, Aula Saturn: 54 m2
 • Centre Cívic L'Espai, Aula insonoritzada Venus: 50 m2
 • Centre Cívic L'Espai, Aula despatx: 16,4 m2
 • Centre Cultural L'Escorxador: 117,40 m2
 • Espai Jove, Buc d'assaig: 22,93 m2
 • Espai Jove, Sala Polivalent: 123,57 m2
 • Espai Jove (Taller 1: Planta soterrània): 22 m2
 • Espai Jove (Taller 2): 13,86 m2
 • Masia Can Puig, Sala Polivalent: 110 m2

Per demanar un espai, descarregueu-vos i empleneu la instància de sol·licitud d'ús i feu-la arribar a l'Ajuntament a través de les Oficines d'Atenció Ciutadana, per via telemàtica mitjançant l'apartat de tràmits del web municipal o bé per correu electrònic a cultura@santperederibes.cat.