L'Ajuntament porta a terme un programa de suport a l'associacionisme que inclou tant l'atorgament de subvencions com la cessió d'equipaments i d'altres infraestructures o assessorament.

L'objectiu és fomentar el treball transversal i la col·laboració entre el propi Ajuntament i les associacions, i també dins la mateixa xarxa social. Sumar esforços entre totes les entitats i persones que treballen per a que el nostre sigui un poble viu i ric en tradicions i activitat cultural.

 

Bases de subvencions per a projectes de millora de locals d'entitats culturals de Sant Pere de Ribes

El Servei de Cultura de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes presenta aquesta línia de subvencions destinada a què entitats i associacions locals puguin fer inversions als locals de la seva propietat, o dels quals en disposin dret d’ús formalitzat. Han de ser equipaments destinats a usos socials i culturals i que ofereixin activitats obertes a tota la població del nostre municipi.

Aquesta línia de subvencions està destinada a donar suport a la realització d’inversions en locals de propietat, o dels quals en disposin dret d’ús formalitzat, d’entitats del municipi de Sant Pere de Ribes. Aquests locals han de ser destinats a usos socioculturals i que ofereixin activitats obertes a tota la població del nostre municipi.

Enguany la dotació serà de 25.000,00€, distribuït en les següents línies:

  • LÍNIA 1. INVERSIONS ORIENTADES A OBTENIR LA LLICÈNCIA D’ACTIVITAT. IMPORT: 20.00,00€
  • LÍNIA 2. ALTRES INVERSIONS A EQUIPAMENTS CULTURALS. IMPORT: 5.000,00€ 

El termini de presentació de sol·licituds començarà a partir de l’endemà de la seva aprovació i tindrà com a termini de fins a 15 dies naturals després de la publicació al BOPB. S’hauran de presentar els documents que es preveuen a les bases juntament amb la instància de sol·licitud.

Per a més informació podeu consultar les BASES DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES DE MILLORA DE LOCALS D’ENTITATS CULTURALS DE SANT PERE DE RIBES, o contactar al correu electrònic cultura@santperederibes.cat o el telèfon 93 896 73 00.

Edicte publicat al BOPB (04/06/2021)