Diversitat i ciutadania

Diversitat i Ciutadania té com a objectiu afavorir l'autonomia personal i familiar de les persones nouvingudes al nostre territori mitjançant accions formatives i informatives amb la finalitat de promoure la igualtat d'oportunitats.

Igualment des de Diversitat i Ciutadania es presta l'assessorament jurídic i social especialitzat en l'àmbit d'estrangeria i es realitzen informes d'arrelament social, informes de reagrupament i de petició de retorn voluntari de persones immigrades (PreviCat).

Dins les accions de capacitació i formació oferim el curs de coneixement de l'entorn, amb una càrrega lectiva de 28 hores, destinat a tota persona nouvinguda al territori.
Aquest curs potser d'especial interès per a persones que volen tramitar l'informe d'integració social per a l'expedient d'arrelament social o l'informe d'esforç d'integració per a la renovació de la targeta de residència temporal.  

Descripció del Curs de coneixement de l'entorn, de la societat catalana i del seu marc jurídic, amb els àmbits següents:

  • Els trets fonamentals de Catalunya i del nostre municipi Sant Pere de Ribes, pel que fa als aspectes socials, de lleure, culturals, geogràfics i històrics i a la realitat sociolingüística, i també els trets fonamentals de l'Estat i de la Unió Europea.
  • Els drets i deures fonamentals.
  • Els recursos públics i privats, i també els principals serveis públics i els deures
  • i drets com a usuaris o potencials beneficiaris d'ajuts i prestacions.
  • El funcionament del sistema polític i administratiu, incloent-hi les oportunitats de participació en la política i en la societat civil.
  • Els coneixements necessaris per a l'accés i el manteniment de la regularitat administrativa necessària per a viure a Catalunya, especialment els coneixements
  • derivats del règim d'estrangeria.

Per posar-vos en contacte amb el servei i/o assistència jurídica, us heu d'adreçar a les Oficines d'Atenció Ciutadana (OAC).